SDAB vill byta fokus i konstgräsdebatten

däckbranschen däcktidning däckavisen
Dags att byta fokus i konstgräsdebatten – från miljöproblem till cirkulär ekonomi

Mikroplaster från konstgräsplaner med gummigranulat utgör inget miljöproblem. Det framgår av en omfattande studie i Kalmar, där man för första gången genomfört kontinuerliga mätningar från en fotbollsplan under ett år. Nu är det dags att byta fokus i debatten och istället prata om cirkulär ekonomi skriver SDAB i ett pressmeddelande.

– Vi är glada att den här studien blivit färdig så att debatten kan handla om de verkliga miljöproblemen. Utan cirkulär ekonomi finns det ingen framtid som vi i västvärlden konsumerar resurser. Vi måste bli bättre på att återanvända de tekniska material som redan existerar. Konstgräsplaner med gummigranulat från återvunna däck är bara ett exempel på detta, säger Fredrik Ardefors, vd för SDAB.

Gummigranulat från konstgräsplaner har tidigare utpekats som en stor miljöbov. Kalmarstudien som presenterades förra veckan visar att så inte är fallet. Med enkla åtgärder såsom staket runt planen, bestämda ytor för avborstning av spelare och fordon samt granulatfällor kan mikroplastspridningen reduceras till 100 gram per plan och år. Av dessa består cirka 10 gram av gummigranulat.

– De som förespråkar alternativa material som kork eller nytillverkade material missar att dessa kan innebära en högre miljöbelastning. Det är lätt att tro att organiskt material automatiskt skulle vara bättre men för en enda fotbollsplan med exempelvis kork behövs en yta motsvarande 130 planer med korkeksplantage. Nuvarande ekskogar kan inte försörja behovet utan det krävs skövling av annan skog och planteringar, vilket istället medför en negativ påverkan på bland annat biologisk mångfald. Livscykel–analyser har också visat att konstgräs med återvunnet däckgummi är utmärkt ur miljösynpunkt, sett till helhetsperspektivet, säger Fredrik Ardefors.

Något som även diskuterats tidigare är mängden PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i gummigranulat från bildäck. Men redan 2018 gav ECHA, den europeiska kemikalieinspektionen, grönt ljus till att spela på konstgräsplaner med infyllnad av däckgranulat efter omfattande studier, och under 2019 sänktes dessutom gränsvärdena ytterligare.  Innehållet i granulat från däck insamlade i Sverige klarar med mycket god marginal de nya gränsvärden som nu rekommenderas inom EU.

När det gäller tungmetaller ligger nivåerna i däckgranulat under de gränser som för närvarande tillåts för leksaker i EU. Information från ECHA finns här: https://echa.europa.eu/sv/hot-topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds

Pressmeddelande och studie gjord av Ecoloop i samarbete med Kalmar kommun finns här: https://news.cision.com/se/ecoloop

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!