Så kör du bil på ett så miljövänligt sätt som möjligt

För några år sedan väckte statistikern Anette Myhr larm om svenskarnas alltmer utökade bilanvändning och menade att det var “oroväckande att det fortsätter öka”. Anledningen till Myhrs oro var 2017 års siffror från den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Trafikanalys – en myndighet vars huvudsakliga uppgift är att utvärdera, analysera och redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. Siffrorna visade att vi körde mer bil i Sverige än någonsin tidigare och att personbilar med svensk registreringsskylt år 2017 körde cirka 6,8 miljarder mil. Siffran var den högsta som noterats sedan man började räkna körsträckor 1999 och för att exemplifiera motsvarar det omkring 1,7 miljoner varv runt jorden. Enligt Myhr ställde siffrorna till med problem ur ett miljö- och storstadsperspektiv.

Hon menade att följden var buller och trängsel i städerna. Dock pekade trafikanalys prognoser över antalet bilar under de kommande fyra åren ingalunda på att svenskarna skulle börja köra mindre. Den enda förmildrande omständigheten från 2017 års siffror var att den genomsnittliga körsträckan per bil minskade med en procent (1 211 mil) jämfört med 2016. Den sammanlagda effekten uteblev ändå då antalet bilar fortsatte att öka. Även om antalet bilar ingalunda minskat kan tänkas att medvetenheten om individens miljöpåverkan och transportval ändå genomgått viss förändring sedan 2017. Klimatdebatten har gått het de senaste åren vilket troligen ändå haft någon påverkan på den enskilda individen. För många är dock bilen ett väsentligt transportmedel som underlättar livet varför vi i denna artikel tipsar om hur du kör bil på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Eco-driving 

Det näst bästa för miljön (förutom att välja bort bil helt och hållet) är att ägna dig åt ecodriving i så hög utsträckning som möjligt. Ecodriving gör dig till en mer miljövänlig bilförare då du ständigt strävar efter minskad bränsleförbrukning genom användning av olika strategier som att exempelvis rulla i nerförsbackar, motorbromsa, och köra på ett metodiskt sätt med framförhållning. I det senare avseendet kan ecodriving jämföras med pokervärlden där grunderna för en genomtänkt pokerstrategi omfattar åtskilliga begrepp och metoder som du måste kombinera för att vinna konsekvent. Applicerat på ecodriving bör du därmed inte nöja dig med en eller två vanor vid bilkörning utan snarare se ecodriving som ett holistiskt sätt att köra som skonar miljön.

Välj rätt bil 

Gör rätt val för miljön redan vid inledningsskedet av din bilkörning genom att välja rätt fordon. Tänk noga efter huruvida du verkligen behöver en stor bil som drar mer bränsle eller om du skulle kunna investera i en något mindre, energisnål bil som ändå uppfyller dina behov. Tänk på att en mindre bil inte bara gynnar miljön utan även plånboken och att du alltid kan hyra eller låna bil vid tillfällen där du kan komma att behöva mer lastutrymme. För den som är sugen finns det numer även ett allt större utbud av elbilar som i mångt och mycket är framtidens val vad gäller personbilar.

Underhåll är A och O

I Sverige är det som bekant lag på en årlig besiktning av din bil för att upptäcka eventuella fel och brister. Det är dock väl värt för dig att, utöver det ovanstående, serva och underhålla din bil med jämna mellanrum i syfte att hålla nere kostnader och upptäcka eventuella miljöbovar. Se till att du håller din bil hel och ren och att du byter oljor och filter i tid. Detta ökar inte bara livslängden på din bil utan slår samtidigt ett slag för miljön.

Gör dig av med energitjuvarna

De flesta moderna bilar marknadsförs med utgångspunkt i design och komfort vilket innebär att många av dessa innehåller en mängd elektriska apparater som endast är stundtals nödvändiga. Även om det är bra om din bil har en AC eller stolvärme utgör de senare riktiga energitjuvar som i slutändan är en dålig affär för både din plånbok och miljön. Se därför till att du begränsar din användning av bilens “extraförmåner” och att du är medveten om deras respektive energiförbrukning.

Profilbild
About Joakim Held 752 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!