Regeringen föreslår vinterdäckskrav för A-Traktorer

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

För att öka trafiksäkerheten, föreslår den svenska regeringen nu obligatoriska vinterdäck för A-traktorer. Detta förslag är ett steg mot färre olyckor och säkrare vägar under vintern.

Sverige tar ett avgörande steg mot ökad trafiksäkerhet genom att föreslå obligatoriska vinterdäck för A-traktorer. Regeringen har nu skickat förslaget till EU för granskning, med målet att få det godkänt innan vintern.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson underströk vikten av detta initiativ. “Regeringen vill snabbt få åtgärder på plats för att öka trafiksäkerheten för A-traktorer. Krav på vinterdäck är ett första steg i linje med de åtgärdsförslag som Transportstyrelsen redovisat och som nu varit på remiss,” sa han.

Enligt förslaget ska alla A-traktorer utrustas med vinterdäck, eller likvärdig utrustning, från den 1 december till den 31 mars, under vinterväglag. Dessa regler speglar de som redan gäller för personbilar. Målet är att alla A-traktorer som används under vinterväglag ska ha vinterdäck, vilket förväntas minska antalet olyckor som involverar dessa fordon.

Regeringen har nu uppdragit Kommerskollegium att anmäla förslaget till EU-kommissionen. Detta är en obligatorisk process för alla tekniska föreskrifter, och det tar i regel över tre månader innan regeringen kan implementera nya regler.

Detta initiativ är det första steget i en bredare plan för att öka trafiksäkerheten för A-traktorer. Regeringen planerar att återkomma med fler förslag från Transportstyrelsens redovisning från november.

“A-traktorn är viktig och nödvändig för ungdomars mobilitet och frihet i vårt avlånga land. Regeringen kommer fortsätta arbetet med att öka trafiksäkerheten och värna A-traktorn i Sverige och EU,” sa Andreas Carlson.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!