Ragn-Sells stoppar produktionen av gummigranulat

sdab däckbranschen

Ragn-Sells lägger ned sin produktion av granulat från återvunna däck i Sverige. Insamling av däck och annan typ av återvinning påverkas ej. Samtidigt gör SDAB också ytterligare satsningar för att etablera ett cirkulärt flöde av återvunna däck i form av både däckklipp och granulat.

– Det är tråkigt att Ragn-Sells ser sig tvingade att lägga ned sin produktion. Vi kommer följa utvecklingen och aktivt stödja olika initiativ för att granulatproduktion ska finnas även i framtiden, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

Däckgummi är ett material som lämpar sig mycket väl för återvinning och det kan därmed spara naturresurser om det återanvänds på ett klokt sätt. Det är elastiskt och återfår sin ursprungliga form efter en belastning. Det är dessutom mycket åldersbeständigt, tål temperaturväxlingar och UV-strålning, isolerar såväl elektricitet som värme/kyla, det är dessutom dränerande och lätt.

– Tyvärr har användning av gummigranulat ifrågasatts, vilket oftast beror på brister i använda underlag eller avsaknad av helhetssyn i miljö- och resursfrågan. Detta har nu fått till följd att andelen däck som går direkt till energiåtervinning har ökat med 40 procent på två år och att andelen som cirkuleras i andra tillämpningar minskat med motsvarande grad, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

Idag energiåtervinns cirka 70 procent av alla däck, vilket under de kommande åren ska ersättas av återvinning där däckmaterialets fulla värde tas till vara. Målet för SDAB är att materialåtervinningen ska öka till 70 procent under de kommande 4 åren. Svensk Däckåtervinning gör därför en stor satsning för att skapa ett cirkulärt flöde av däckklipp, däckgranulat, stål och textil. Ett flöde där däckens materialvärde tas tillvara för att skapa nya miljövänliga produkter inom bland annat vattenrening, fosforbindning, lättfyllnadsmaterial, gummiasfalt, cykelbanor, gjutna produkter mm. Genom att använda materialet längre minskar behovet av nyuttag av jungfruliga resurser. Efter materialanvändning i flera led kan pyrolys och energiutvinning ta vid.

Fotbollsplaner med konstgräs av gummigranulat som kommer från återvunna däck är ett positivt exempel på cirkulär materialanvändning. Gummigranulatet ger mycket goda spelegenskaper och gör det möjligt att spela fotboll året om, även i norra Sverige. Jämfört med andra material ger gummigranulat från uttjänta däck lägst total miljöpåverkan enligt livscykelanalyser. Däckgummi är också det bäst dokumenterade materialet på marknaden och oro kring att mikroplaster skulle spridas från planerna har kunnat avfärdas i och med nya studier av korrekt anlagda och skötta anläggningar

About Däckavisen 1171 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!