Nystart i MSB:s arbetsgrupp för metan och vätgas

sfvf fordonsbranschen

MSB har under några år arbetat med en vägledning för hur räddningstjänsten kan arbeta med gasfordon.

– Av olika anledningar stannade arbetet av, men i ljuset av att nya händelser inträffat under våren avsätts nya resurser för att arbeta vidare med frågan, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Arbetsgruppen som ska arbeta med frågeställningarna besitter bra eller unika kunskaper i dessa frågor och representeras av MSB, Energigas, RISE, NEVS, Autoliv, Umeå universitet, Bil Sweden och SFVF.

Med tanke på att vätgasfordon redan finns i Sverige och att tre vätgasstationer har exploderat i år samt att vätgasfordon har litiumbatteri, är arbetsgruppen utökad.

– Samtidigt är jag glad över att SFVF har kunskap om litiumbatterier och gasfordon. SFVF sitter med i MSB:s arbetsgrupp som sakkunniga dels för att vi gjorde det tidigare, men framför allt för att vi har varit med i RISE:s projekt om risker med litiumbatterier, säger Bo Ericsson.

Gruppdeltagare har erfarenhet av arbete med tunnlar och undermarksanläggningar som de kommer tillföra projektet.

– Det känns bra att vi får vara delaktiga i projektet som syftar till att ta fram riktlinjer för hur man bland annat ska hantera gasfordon vid en reparation. Detta är till nytta för våra verkstäder, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– Nyligen hade vi en verkstad i Malmö som arbetade med en gasbil och utan någon som helst anledning sprack gastanken och all metangas rann ut i verkstaden. Denna verkstad har utrymnings- och handlingsplan för denna typ av händelse och därför blev det inga fler skador. Den här typen av kontroll måste alla som ska arbeta med gas- eller elfordon ha. Vi kommer återkomma med information på Inspirationsdagen, Motorbåten och vår roadshow.

Nu genomförs ett arbete där man i två delar ska samla kunskap för att karakterisera gastankars beteende vid brandpåverkan (tankens beteende och jetflamman). I den första delen har man testat tomma tankar och i nästa del ska man testa fulla tankar, komposittankar för bussar och ståltankar för personbilar. Testerna kommer att genomföras på Sandö i september. Metod- och teknikutskottet är ett nyskapat forum som MSB anordnat för att förankra det utvecklingsarbete som görs.

– Det har redan kommit förslag på förbättringar i E-call där standarden skulle kunna larma om vilken fordonstyp som är inblandad i händelsen och vidarebefordra detta till larmcentralen. Detta kommer vi med all säkerhet att arbeta vidare med. Vi måste säkerställa att all blåljuspersonal vet vilken metod de ska använda och vilket riskområde som gäller, säger Bo Ericsson.

Under sommaren kommer en projektplan upprättas hur arbetet ska fortgå och vem som ska göra vad.

About Däckavisen 1169 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!