Nyregistreringar av personbilar minus 28 procent i oktober

Bild: Pixabay

Under oktober 2021 nyregistrerades 20 916 personbilar. Det är en minskning med 28 procent jämfört med oktober ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Juli–oktober 2020 låg antalet nyregistrerade personbilar ungefär på 2019 års nivå, trots pandemin. Under juli–oktober 2021 har antal nyregistrerade personbilar istället legat betydligt under motsvarande månader 2019 och 2020. I oktober 2021 var skillnaden mot fjolåret som störst: hela -28 procent. Sensommaren–hösten 2021 följer dock på en vår och en sommar med extremt höga antal nyregistrerade personbilar (se figur nedan).

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i oktober 48 procent (51 procent i september). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av klimatbonusbilarna som nyregistrerades i oktober var 54 procent laddhybrider, 45 procent elbilar och 1 procent gasbilar.

Under oktober månad ökade nyregistrerade elbilar med hela 98 procent medan laddhybriderna minskade med 28 procent. Juli–oktober månad följer dock på ett helt år med mycket högt antal nyregistrerade laddhybrider. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i oktober jämfört med samma månad ifjol, med 42 respektive 48 procent.

Personbilar som drivs av etanol försvann nästan helt bland nyregistreringarna under 2020 och början av 2021. Antal nyregistrerade etanolbilar var så få som 1–13 fordon under 2020 års månader. I juni–oktober 2021 har dock antalet nyregistrerade etanolbilar legat runt 100–200 fordon per månad.

Under oktober månad avregistrerades 23 748 personbilar, vilket betyder att personbilsparken (antal personbilar i trafik) minskade med 2 832 fordon, jämfört med samma månad i fjol. Personbilsflottan minskade i storlek samtliga månader juli–oktober i år och senast innan dess i april och maj 2020, dvs. i coronapandemins inledning. Exporterade personbilar stod för 40 procent av avregistreringarna under oktober.

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.*

* Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes 1 april 2021, från 70 till 60 g CO2/km.

Nyregistreringar januari–oktober 2021

Under hela perioden januari–oktober i år är antalet nyregistrerade personbilar 263 965 stycken, +10 procent jämfört med samma period 2020. Antalet nyregistrerade laddbara personbilar hittills i år är 107 772 (+61 procent). Hittills i år är 41 procent av de nyregistrerade personbilarna laddbara, mot 28 procent samma period i fjol.

Figur 1. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2019 och 2020 samt per drivmedel under 2021.

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderar bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

About Däckavisen 1055 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!