Motion om översyn av dubbdäcksförbuden

Foto: Unsplash

Motion inlämnad med krav på en översyn av dubbdäcksförbuden från Lars Beckman (M).

Motion till riksdagen
2021/22:3607
av Lars Beckman (M)

Översyn av dubbdäcksförbuden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av dubbdäcksförbuden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är många som kör bil i Norrland, både ofta och långt. En hög trafiksäkerhet i hela landet är viktigt. Undersökningar visar att dubbdäck är allra bäst att använda på vinter­väglag ur trafiksäkerhetssynpunkt. Enligt Trafikverkets analyser är dubbdäck säkrare än dubbfria vinterdäck, och risken att dö i en olycka minskar med 42 procent om man använder dubbdäck jämfört med om man kör med odubbade däck.

Frågan om förbud mot dubbdäck diskuteras ofta och vissa vill helt förbjuda användning av dubbdäck. Förespråkarna för dubbdäcksförbud menar att dubbdäck är en källa till förhöjda partikelhalter. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har genomfört en under­sökning som visar att dubbdäcksanvändning bara är en av flera källor till partikelutsläpp och inte heller nödvändigtvis den största källan till de farliga partikelutsläppen. Vägbyggen, fordonsavgaser och användning av salt och sand är andra källor till partikelutsläpp. Tunnelbanepartiklar har visat sig vara farligast.

En annan undersökning från RUT visar att europeiska städer som infört dubbdäcks­förbud har högst nivåer av de farliga luftpartiklarna PM10. De tre städer som i undersökningen utmärker sig med allra högst PM10-halter har alla tre totalförbud mot dubbdäck. Allra lägst PM10-halter, för såväl års- som dygnsmedelvärdet, finns i Tallinn där dubbdäck är tillåtna. Det tyder på att det måste vara andra orsaker till höga partikelnivåer än just dubbdäck.

Dubbdäcksförbuden utgör ett hot mot den svenska traditionen att värna en hög trafiksäkerhet. Vid torra vägbanor kan dubbfria vinterdäck vara ett alternativ. Vid mycket halt väglag är dock vinterdäck med dubb det bästa alternativet för bilister.

I enlighet med den svenska traditionen att ha en hög trafiksäkerhet bör det övervägas huruvida ett nationellt förbud mot dubbdäck, men även förbud i enstaka kommuner, är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta bör ges regeringen till känna.

Lars Beckman (M)
About Däckavisen 824 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen