Minskad försäljning för Nokian 2020

Foto: Nokian

Nokians försäljning påverkades av coronarestriktioner under det fjärde kvartalet, men även av en utdragen vintersäsong på bolagets huvudmarknader, enligt bolagets rapport för 2020.

Oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen var 413,4 miljoner euro (474,8 i oktober − december 2019). Med jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 7,1%.
  • Segmentens rörelseresultat var 80,1 miljoner euro (106,8) med negativ valutaeffekt. Rörelseresultatet var 71,4 miljoner euro (101,0).
  • Segmentens resultat per aktie var 0,44 euro (0,63). Resultat per aktie var 0,40 euro (0,58).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 429,0 miljoner euro (398,2).

Januari december 2020

  • Nettoomsättningen var 1313,8 miljoner euro (1585,4 år 2019). Med jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 13,3%, särskilt på grund av COVID-19, åtgärder som vidtagits för att minska överföringslagren i den ryska distributionskanalen och mild vinter 2019-2020 på alla huvudmarknader.
  • Segmentens rörelseresultat var 190,2 miljoner euro (337,2). Nedgången drevs av lägre volymer, underabsorption av fabrikskostnader och valutor. EUR -70,2 miljoner (-20,8) bokfördes som undantag från icke-IFRS. Rörelseresultatet uppgick till 120,0 miljoner euro (316,5).
  • Segmentens resultat per aktie var 1,04 euro (3,06; positivt påverkat av 1,08 euro relaterat till avgörandena om skattetvister). Resultatet per aktie var 0,62 euro (2,89; positivt påverkat av 1,08 euro relaterat till avgörandena om skattetvister).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 422,4 miljoner euro (219,8).
  • I mars 2020 drog styrelsen tillbaka företagets ekonomiska vägledning för 2020 på grund av COVID-19-utbrottet, vilket ökade osäkerheten på bil- och däckmarknaden.
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,20 euro (1,14) per aktie för räkenskapsåret 2020 som ska betalas ut i två omgångar.

Vägledning för 2021

År 2021 förväntas Nokian Tyres nettoomsättning med jämförbara valutor och segment rörelseresultat växa betydligt.

Den globala efterfrågan på bilar och däck förväntas ta fart, men COVID-19-pandemin fortsätter att orsaka osäkerhet för utvecklingen.

”Vår försäljning i oktober-december 2020 påverkades fortsatt av COVID-19 eftersom begränsningarna återigen skärptes i många länder. Personbilsdäckens nettoomsättning påverkades också negativt av en försenad vintersäsong på huvudmarknaderna. Heavy Tyres och Vianor fortsatte att prestera bra med tanke på den volatila marknaden. Segmentens rörelseresultat minskade främst på grund av lägre volymer för personbilsdäck.

Jag är mycket stolt över hur vårt team svarade på utmaningarna 2020. Vi har visat vårt företags motståndskraft. Vårt fokus har varit att tillgodose efterfrågan, säkra utbudet och minska kostnaderna. I Ryssland uppnådde vi framgångsrikt vårt mål att sänka lager för distributionskanaler i linje med planen. Kassaflödet var betydligt bättre än föregående år och vi hade en stark balansräkning.

Samtidigt har vi kommit vidare med våra viktiga projekt för att stödja företagets långsiktiga tillväxt. Vi påbörjade kommersiell däckproduktion i den amerikanska fabriken och håller på att slutföra vårt nya testcenter i Spanien. Projektet för att öka Heavy Tires kapacitet i Finland fortsätter som planerat. Dessa investeringar, tillsammans med innovativa nya produkter och robusta försäljnings- och marknadsföringsinsatser, kommer att ge en utmärkt grund för att fånga lönsamma tillväxtmöjligheter när vi går framåt.

2020 fortsatte vi att ta viktiga steg framåt i vår hållbarhetsresa. Vi fick våra ambitiösa utsläppsmål för växthusgaser godkända av Science Based Targets-initiativet som det första däckföretaget i branschen. Vi hade en bra utveckling även inom arbetssäkerhet, med LTIF som sjönk från 4,3 till 3,7. Arbetet fortsätter dock, eftersom även en enda olycka är en för många.

Vi börjar 2021 i en bra position. Vi kommer att driva tillväxt genom nya produktlanseringar och förbättringar av go-to-market-aktiviteter. Kassaflödet kommer att fortsätta att vara i fokus med prioriterade investeringar på en lägre nivå jämfört med tidigare år. Under de kommande månaderna kommer vi att granska vår strategi för att fortsätta leverera positiva långsiktiga resultat till våra intressenter, skriver Jukka Moisio, VD och koncernchef i ett pressmeddelande.”

Nyckeltal, miljoner euro

10–12
/ 20
10–12
/ 19
Förändra CC *
Ändra
2020 2019 Förändra CC *
Ändra
Nettointäkter 413,4 474,8 -12,9% -7,1% 1.313,8 1,585,4 -17,1% -13,3%
Rörelseresultat 71.4 101,0 120,0 316,5
Rörelseresultat % 17,3% 21,3% 9,1% 19,8%
Resultat före skatt 70.9 95.1 106,0 336,7
Periodens resultat 55.9 81.1 86,0 399,9
EPS, EUR ** 0,40 0,58 0,62 2.89
Segment rörelseresultat 80.1 106,8 190,2 337,2
Segment rörelseresultat% 19,4% 22,5% 14,5% 21,3%
Segment EPS, EUR ** 0,44 0,63 1,04 3.06
Segment ROCE,% 9,3% 18,6%
Soliditet,% 65,3% 75,9%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 429,0 398,2 422.4 219,8
Gearing,% -1,1% 2,3%
Räntebärande
nettoskuld
-17,2 41.1
Investeringar 31.6 65.4 149,9 290.1

* Jämförbara valutor
** EPS 2019 exkl. påverkan av besluten på skattetvister på 1,08 euro var 1,81 euro. Segment EPS 2019 exkl. påverkan var 1,98 euro

VERKSAMHETSANVISNINGAR

Personbilsdäck

10–12
/ 20
10–12
/ 19
Förändra CC *
Ändra
2020 2019 Förändra CC *
Ändra
Nettoomsättning, M € 262,0 317.3 -17,4% -9,8% 871,3 1 123,8 -22,5% -18,0%
Segment rörelseresultat, M € 66,5 82.2 177,8 308,5
Segment rörelseresultat% 25,4% 25,9% 20,4% 27,4%

* Jämförbara valutor

Tunga däck

10–12
/ 20
10–12
/ 19
Förändra CC *
Ändra
2020 2019 Förändra CC *
Ändra
Nettoomsättning, M € 53.2 54,5 -2,5% 0,9% 194.6 202,7 -4,0% -1,8%
Segment rörelseresultat, M € 5.0 10.1 23,7 35,7
Segment rörelseresultat% 9,5% 18,6% 12,2% 17,6%

* Jämförbara valutor

Vianor, egen verksamhet

10–12
/ 20
10–12
/ 19
Förändra CC *
Ändra
2020 2019 Förändra CC *
Ändra
Nettoomsättning, M € 115,4 120,0 -3,9% -2,4% 318.1 336,5 -5,5% -2,8%
Segment rörelseresultat, M € 10,0 14,1 ** 4.0 7,7 **
Segment rörelseresultat% 8,7% 11,8% 1,3% 2,3%
Antal egna servicecentra vid periodens slut 174 189

* Jämförbara valutor
** Inklusive 2,0 miljoner euro från försäljning av fastigheter

Profilbild
About Däckavisen 661 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen