Michelin – ökad global efterfrågan på däck under tredje kvartalet

Michelin däck
Foto: Michelin

Michelin rapporterar en försäljning på 15 miljarder euro under de första nio månaderna 2020, en minskning med 15%, med en nedgång på 5% under tredje kvartalet som återspeglar en uppgång i försäljningen. Koncernen reviderar även sin vägledning för 2020 och framåt.

Däck för personbilar och lätta lastbilar: efterfrågan sjönk med 17% under de första nio månaderna, med en nedgång på 6% under tredje kvartalet, vilket visar en robust uppgång kvartalsvis.

Lastbilsdäck: marknaderna slutade med 14% under de första nio månaderna, med en stark efterfrågan på originalutrustning i Kina som begränsade nedgången under tredje kvartalet till 6%.

Specialdäck: marknaderna förblev i linje med trenderna under första halvåret, med återhämtningen i däckförsäljningen inom jordbruket och återhämtningen inom tvåhjulssegmentet som kompenserade för en avmattning inom gruvindustrin, som påverkades av hälsokrisen med en eftersläpning på några månader.Efter att ha sjunkit kraftigt under andra kvartalet på grund av hälsokrisen, ökade den globala efterfrågan på däck starkare än väntat under tredje kvartalet.

En volymminskning på 17%, dämpad av ett starkare än väntat tredje kvartal (en minskning med 6,7%). Automotive (Original Equipment and Replacement) och specialdäck tog marknadsandelar, men vägtransportverksamheten påverkades av en ogynnsam geografisk mix.

En förbättring av prismixen med 1,7%, hänförlig till:

      • Styrkan hos Michelin-varumärket i en krismiljö och de fortsatta marknadsandelarna på 18-tums och större däck.
      • En disciplinerad prishantering, särskilt som svar på nedgångar i vissa valutor, vilket kompenserar den negativa effekten av råvarubaserade prisindexklausuler.

En ökning med 0,3% från förändringar i omfattningen av konsolideringen.

Michelin-gruppens finansiella styrka gjorde det möjligt att refinansiera sin kreditgräns och höja den till 2,5 miljarder euro. Den faktiska kostnaden beror direkt på koncernens förmåga att uppfylla miljömässiga och sociala mål, vilket bekräftar dess åtagande för ”All Sustainable” -tillväxt.

Under hela Covid-19-krisen har koncernen konsekvent visat sin robusta styrka och förmågan hos sina team att engagera sig med kunder, partners och deras värdsamhällen. Verkställande ordförande Florent Menegaux har också betonat koncernens beslutsamhet att befästa sitt ledarskap inom däckverksamheten genom att bli mer strukturellt konkurrenskraftig och samtidigt investera i framväxande industrier, såsom väte-mobilitet och biomaterial.

Utsikter för 2020

I en fortfarande mycket osäker miljö och med hänsyn till den senaste förändringen i efterfrågan på däck förväntas däckmarknaden för personbilar och lätta lastbilar minska med 13% till 15% under året, lastbilsdäckmarknaden med mellan 12% och 14% och specialmarknaderna med 15% till 19%. Med dessa nya prognoser och kostnadsminskningarna kopplade till omständigheterna reviderar koncernen sin vägledning för 2020 uppåt, med segmentets rörelseresultat överstigande 1,6 miljarder euro vid konstanta växelkurser och strukturellt fritt kassaflöde * överstigande 1,2 miljarder euro. Bortsett från någon ny systemisk effekt ** av Covid-19.

* Det strukturella fria kassaflödet motsvarar det fria kassaflödet före förvärv, justerat för effekterna av förändringar i råvarukostnader på leverantörsskulder, kundfordringar och lager.

** Begränsningar av den fria rörligheten som skulle leda till en betydande nedgång på däckmarknaderna.

Profilbild
About Däckavisen 723 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen