Michelin – minskad försäljning med 20,6% första halvåret

Michelin däck
Foto: Michelin

Michelin rapporterar en minskad försäljning med 20,6% under första halvåret 2020. Michelin förutspår också en minskad efterfrågan på däck under sista halvåret 2o2o.

– Efter de senaste månaderna av en aldrig tidigare skådad kris vill jag uttrycka min enorma stolthet över det anmärkningsvärda engagemanget hos vårt team, som har gjort det möjligt för Michelin att uppfylla sina åtaganden gentemot sina kunder, sina samhällen och dess partners. Med samma beslutsamhet har koncernen vidtagit alla åtgärder som krävs för att säkerställa hållbarheten i verksamheten och dämpa de ekonomiska effekterna av den ekonomiska avmattningen. I denna fortfarande mycket osäkra miljö fortsätter koncernen sina initiativ med att upprätthålla sitt ledarskap inom däckbranschen och driva implementeringen av sin tillväxtstrategi, skriver Florent Menegaux, verkställande direktör, Michelin-gruppen i en rapport.

Framtidsutsikter för 2020

År 2020, efter ett halvår format av effekterna av hälsokrisen, särskilt de olika begränsningarna för rörelsefrihet, förväntas den globala efterfrågan på däck påverkas även under andra halvåret av den ekonomiska lågkonjunkturen till följd av pandemin. Däckmarknaderna för personbil och lätta lastbilar förväntas sjunka med 15% – 20% under året och däckmarknaden för lastbilar med mellan 13% och 17%. Med tanke på den relativa motståndskraften i vissa segment förväntas specialmarknaderna minska med 13% – 17%.

I detta mycket osäkra marknadsscenario är Michelins mål att leverera ett rörelseresultatet för helåret överstigande 1,2 miljarder euro vid konstant växelkurs och strukturellt fritt kassaflöde på mer än 500 miljoner euro, med undantag för ny påverkan av Covid- 19.

Profilbild
About Joakim Held 547 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen