Körsträckorna för svenska fordon ökade 2021

körsträcka statistik
Figur. Total körsträcka för svenskregistrerade fordon, miljoner mil. Åren 1999–2021. Bild: Trafikanalys

Den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar ökade med 2 procent under 2021, jämfört med året innan.  Även lastbilars körsträckor ökade, tunga lastbilar med 4 procent och lätta med 3 procent. 

Trots längre körsträckor så är det fortfarande en bit kvar till noteringen för 2019. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 385 miljoner mil under 2021, 2 procent längre än föregående år. Jämfört med året före coronapandemin, 2019, är den totala körsträckan dock 5 procent kortare.

Den genomsnittliga körsträckan för personbilar ökade med 1 procent till 1 112 mil per bil under 2021. Trots ökningen så har genomsnittskörsträckan minskat med 16 procent, motsvarande 205 mil, sedan toppnoteringen från 2008. Förra året var medelkörsträckan den kortaste sedan mätningarna började 1999.

Busstrafiken drabbades hårt i spåren av coronapandemin och den totala körsträckan sjönk med hela 9 procent 2020 och fortsatte att sjunka även under 2021 med ytterligare 2 procent. Den totala körsträckan för svenskregistrerade bussar är nu kortare än under år 2000

Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar beroende på typ av ägare. Personbilar som ägs av privatpersoner körde i genomsnitt 1 073 mil och de som ägs av en juridisk person körde 1 233 mil. Längst körs taxibilar, i genomsnitt 5 576 mil under 2021. Taxibilarnas medelkörsträcka ökade med 88 mil (2 procent) jämfört med året innan.

Lastbilar var det fordonsslag där körsträckorna ökade mest under 2021. Den genomsnittliga körsträckan per tung lastbil ökade med 4 procent till 4 197 mil, och för lätta lastbilar ökade den med 2 procent till 1 389 mil. Bussarnas totala körsträcka minskade på grund av att färre bussar var i trafik under året, medan den genomsnittliga körsträckan per buss i stort var oförändrad, 4 973 mil, jämfört med 2020.

Tabell. Total körsträcka och genomsnittlig körsträcka 2021 för olika fordonsslag samt förändring i procent från föregående år.

Uppgifterna är hämtade ur statistiken för Körsträckor 2021. Ladda ned den här: Körsträckor med svenskregistrerade vägfordon.

* Körsträckor baseras på mätarställningsuppgifter från besiktningsorganen. Total körsträcka beräknas som antal fordon som varit i trafik minst en dag under året multiplicerat med genomsnittlig körsträcka och mäts i fordonskilometer (mil). Alla uppgifter avser svenskregistrerade fordon oavsett var de har kört.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

About Däckavisen 1055 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!