KD-politiker kräver svar av miljöministern om däckåtervinning

Riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD) vill få till en bättre återvinning och återanvändande av däck.

Skriftlig fråga 2019/20:1393 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

I dag förbränns fler däck i Sverige jämfört med tidigare år och vi ligger efter många andra länder när det gäller att återanvända dem. Det föreligger omfattande vetenskapliga undersökningar kring materialets miljöpåverkan och det finns många goda exempel runt om i världen där graden av materialåtervinning är betydligt högre än vad vi har i Sverige i dag.

Sverige importerar ca 60 procent av fossila bränslen och metallresurser. Naturgummi är ett av dessa kritiska material. Redan efter första användningscykeln har mer än 95 procent av råmaterialvärdet gått förlorat för material till infrastruktur och kapitalvaror i Europa. Vårt höga beroende av importerade resurser utsätter oss för prisvolatilitet och geopolitiska osäkerheter. Det skapar också ett konkurrensproblem för såväl svensk som europeisk tillverkning.

Däckgummi är ett högteknologiskt material som efter att det tjänstgjort som däck har mycket kvar att tillföra vårt samhälle. Materialet dämpar buller och dränerar, det är också stötdämpande och isolerande. Dessutom tål det temperaturväxlingar och UV-strålning samt utgör en attraktiv yta för mikroorganismer att ta hand om föroreningar. Efter processande går materialet att gjuta, formspruta, pressa, limma, färga eller använda som det är.

I dag finns det flera hinder i Sverige för att vi ska få in återvunna däck i den cirkulära ekonomin. En viktig komponent är att det saknas så kallade End-of-Waste-kriterier från Naturvårdsverket. En annan är att det finns hinder för produktifiering av återvunna däck från Kemikalieinspektionen. Här ligger fokus på ursprungligt kemiskt innehåll och inte vad innehållsanalyser av färdigt material ger. Detta blockerar användning av återvunna däck.

I dag ser vi en ökande export av Sveriges återvunna däck. Om återvunna däck i stället för att ses som avfall, kan betraktas som en råvara kommer det att bidra till innovationskraft och att nya produkter och arbetstillfällen skapas.

Med anledning av det som anförts ovan vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

Vad avser ministern att göra för att vi ska få till stånd en betydligt bättre återvinning och återanvändning av däck?

About Däckavisen 905 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen