Hur handskas man med ett skadat e-fordon?

Brinnande e-fordon
Bild: Flavio Gasperini

Många verkstäder ringer till SFVF och frågar hur man ska handskas mer ett skadat e-fordon.

SFVF ingår i ett så kallat Vinnovaprojekt med ett antal tillverkare av fordon och utrustning.

– Skälet till att projektet startade är att ingen e-fordonstillverkare arbetar med problemet med risker som kan uppstå med ett e-fordon, säger Bo Ericsson, SFVF:s vd.

SFVF startade en undersökning bland återförsäljare för att kontrollera om de har fått någon/några instruktioner om hur man ska handskas med ett skadat e-fordon. Ingen kände till någon sådan instruktion. Statistiskt sett brinner runt 1 200 fordon varje år och av dem är det endast några få e-fordon.

– Att det inte brinner fler e-fordon är inte så konstigt, det finns inte så många och de är säkra. Däremot uppstår det problem när de skadas, kortslutning sker eller brinner vilket oftast sker i samband med en trafikolycka. Vårt handhavande på verkstäder när vi får in ett skadat e-fordon är väldigt viktigt och kunskapen är för låg, säger Bo Ericsson.

I arbetet att ta fram Godkänd Bilverkstad finns krav på tre nivåer för att höja kunskapsnivån, men hur man handskas med ett skadat e-fordon ingår inte här heller.

– Vi har tagit fram en vägledning för bland annat e-fordon som beskriver vem som får göra vad, men skadade e-fordon finns inte omnämnda där heller, säger Bo Ericsson.

När en verkstad får in ett skadat e-fordon rekommenderas ett skyddsavstånd på 15 meter runt e-fordonet. Det är inte bra om ett skadat e-fordon står närmare något brännbart, till exempel andra fordon, däckhögar eller husväggar.

Sker en kortslutning i det skadade e-fordonet och en brand uppstår ska det inte heller stå nära ett staket eftersom lågor kan slå ut genom staketet och skada djur, människor eller fordon utanför staketet.

Ett skadat e-fordon kan självantända ett flertal gånger efter att det har släckts. Det har skett i Sverige, Norge, USA och säkert i ännu flera länder.

– En Tesla självantände sex gånger på två veckor i USA, säger Bo Ericsson.

Det man också måste tänka på är att avtala med bärgarkollegorna. När bärgaren ställer av ett fordon på en verkstad och lämnar nycklar och bärgarbeskedet, övergår ansvaret från bärgaren till verkstaden.

– Därför måste ni som verkstad avtala med bärgaren var ett e-fordon ska ställas och hur det ska placeras med hänsyn till att det kan självantända igen, säger Bo Ericsson.

Ett e-fordons batteri kan också vara stöldbegärligt för tjuvar som sen säljer dessa vidare, exempelvis till de som har solpaneler. Det kan också vara annat i e-fordonet som är attraktivt att stjäla och säljas men vad händer då om tjuven skadas eller omkommer?

– Även här har verkstaden ett ansvar, så det gäller att verkstaden tänker till hur man ska handskas och förvara ett e-fordon. Självklart kommer vi på SFVF löpande informera verkstäder och andra som berörs om vad som är relevant att känna till när det gäller e-fordon eftersom detta projekt är unikt, säger Bo Ericsson.