Hexpol – viss nedgång i efterfrågan från fordonsindustrin

Hexpol gummi däckavisen

Delårsrapport januari-mars 2019

Ökad försäljning och högre rörelseresultat

  • Försäljningen ökade med 15 procent till 3 805 MSEK (3 309).
  • EBITA ökade med 11 procent till 607 MSEK (547).
  • EBITA marginalen uppgick till 16,0 procent (16,5).
  • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 586 MSEK (540).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 15,4 procent (16,3).
  • Resultat efter skatt ökade med 7 procent till 438 MSEK (411).
  • Resultat per aktie ökade med 7 procent till 1,27 SEK (1,19).
  • Det operativa kassaflödet ökade till 354 MSEK (302).

I det första kvartalet 2019 ökade försäljningen med 15 procent och rörelseresultatet ökade med 9 procent påverkat av förvärven under 2018 samt positiva valutaeffekter. EBITA ökade med 11 procent och resultat per aktie ökade med 7 procent till 1,27 SEK. Vi hade dock organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed en viss avmattning i efterfrågan, främst från fordonsindustrin. Vi hanterade lägre organisk volym på ett bra sätt. Vi är fortsatt mycket nöjda med våra två senaste strategiska förvärv, Kirkhill Rubber och Mesgo Group. Dessa förvärv har givit oss en bättre position inom avancerade elastomerer och har breddat vår geografiska närvaro i tre nya länder, samt har stärkt vår position i västra USA. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion berättar Mikael Fryklund, VD och Koncernchef.”

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!