Hexpol – återhämtning av efterfrågan i Q3

Hexpol gummi

Tredje kvartalet 2020 visade på en försäljning om 3 328 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med föregående kvartal positivt påverkat av efterfrågan som börjat återhämta sig. Samtidigt sjönk försäljningen med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den lägre försäljningen orsakades av Covid-19 och dess påverkan på såväl de länder Hexpol befinner sig i samt de kunder som de förser med sina produkter samt lägre försäljningspriser.

Under tredje kvartalet fortsatte bolaget också att sänka kostnaderna jämfört med tidigare kvartal. Det gör att de levererade ett mycket starkt justerat EBIT om 593 MSEK (583), vilket motsvarar en marginal om 17,8 procent (13,7). Samtidigt genererades ett bra operativt kassaflöde om 773 MSEK (812).

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Försäljningen uppgick till 3 328 MSEK (4 244).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 593 MSEK (583).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 17,8 procent (13,7).
 • Resultat efter skatt ökade till 426 MSEK (355).
 • Resultat per aktie ökade med 20 procent till 1,24 SEK (1,03). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 2 procent till 1,24 SEK (1,27).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 773 MSEK (812).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 0 MSEK (100).
 • Väsentlig händelse efter periodens utgång: Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 2,30 SEK per aktie (2,25).

JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Försäljningen uppgick till 10 022 MSEK (11 734).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 1 389 MSEK (1 720).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 13,9 procent (14,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 953 MSEK (1 206).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,77 SEK (3,50). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 21 procent till 2,94 SEK (3,74)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 525 MSEK (1 875).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 76 MSEK (100).
About Däckavisen 772 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen