Hankook publicerar sin 12:e årliga ESG-rapport

Foto: Hankook

Hankooks publicerar sin 12:e årliga ESG-rapport för år 20–21 samt introducerar ny ESG-kommitté i företaget.

Hankooks nya ESG-rapport för året 2020–2021 tar upp företagets hållbarhetsarbete och framsteg inom ansvarsfull företagsledning, integrerad miljöledning, arbete mot klimatförändringarna, samhällsengagemang och utveckling, transparens och företagsetik, värdeskapande för anställda, anställdas hälsa och säkerhet samt win-win-samarbeten i leveranskedjan. Man tar även upp företagets mål fram till år 2030 och vilka strategier den nya inrättade ESG-kommittén som består av styrelseledamöter ska ha. Kommittén kommer att ansvara för att överväga, skapa strategier och ge rekommendationer för arbete inom miljö, socialt ansvar och ansvarsfull styrning.

År 2018 stärkte Hankook sitt ESG-engagemang ytterligare genom att bland annat skapa policyer för naturgummi och E-Circle-deklarationer. Med åtta mindre kommittéer inom de olika expertområdena har företaget hela tiden delat sin hållbarhetsvision med chefer samt anställda och har förbättrat sitt ledningsarbete inom ESG. Genom att sätta upp ambitiösa mål och samarbeta med intressenter utanför företaget genomför man en rad olika aktiviteter för att påverka samhället i en positiv riktning.

År 2011 togs företaget med i Dow Jones Sustainability Indices för första gången, och sedan år 2016 har det funnits med i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World varje år. Företaget har framför allt fått mycket uppmärksamhet för sitt goda samhällsarbete och hanteringen av sina leveranskedjor. Företaget har dessutom fått toppbetyg i CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) för att uppmärksamma dess prestationer för miljö- och klimatskydd, och har även belönats med Carbon Management Sector Honors på CDP Climate Change Korea Awards.

Hankook har även satt upp tydliga mål för framtiden. Exempelvis att 100 % av de råmaterial som används år 2050 ska vara hållbara och att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 50 % jämfört med år 2018. Företaget deltar även i olika hållbarhetsinitiativ som UNGC (FN:s Global Compact) och främjar miljövänliga policyer som policyn för hållbart naturgummi.

ESG-rapporten för år 2020–2021 publiceras online för att minska miljöpåverkan. Detaljerna i Hankooks ESG-rapport för år 2020–2021 finns på www.hankooktire-mediacenter.com (ESG-rapport)

About Däckavisen 824 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen