Hankook bygger plattform för datainfrastruktur

Seyeol Ryu, VD för Hankook och företagets team för digital strategi (till vänster), och Dongman Lee, ordförande för KAIST College of Engineering (till höger), på MOU-ceremonin för STAR Project. Foto: Hankook

Hankook & Company breddar sitt samarbete med Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) kring skapandet av en öppen databaserad plattform. Båda partnerna bidrar med hela sin digitala kapacitet i ett samarbete som kommer att gynna både företag och universitet. Flertalet pilotprogram är planerade där några av Hankook & Companys dotterbolag kommer att använda den färdigutvecklade datadelningsplattformen.

Hankook & Company Co, Ltd, ägare till Hankook Tire & Technology Co, Ltd, har ingått ett avtal med KAIST College of Engineering om ”STAR” (Symbiotic Transformation for AI-infused Reality). Samarbetet gäller utvecklingen av en plattform för datainfrastruktur och ett starkare forskningssamarbete inför tiden efter AI-eran.

KAIST är Sydkoreas ledande universitet för teknik och vetenskap. ”STAR”-projektet lanserades för att skapa en innovativ och öppen dataplattform som ska hjälpa industrin och universitetsvärlden att hänga med vid övergången till ett datacentriskt samhälle. Hankook & Company och KAIST är eniga om vikten av att skapa nya värden genom att samla in, analysera och dela med sig av data.

Under samarbetet kommer Hankook & Company att stödja KAIST i arbetet med att förbereda en virtuell testmiljö och en symbiotiskt verklig virtuell testmiljö, samt bygga en konvergerad molndelningsplattform som kommer att användas av KAIST College of Engineering. Hankook & Company bidrar till projektet med hela sin digitala förmåga för att hjälpa till i arbetet med att skapa en systematisk och ömsesidigt fördelaktig modell för samarbete mellan industri och akademi.

Samtidigt kommer Hankook & Companys stora dotterbolag, inklusive Hankook Tire, att utföra pilotprojekt för att stödja arbetet med Smart Life, Smart Factory och Smart Mobility med hjälp av den nya datadelningsplattformen. Hankooks dotterbolag söker aktivt efter möjligheter till samarbete på en rad olika områden. Det inkluderar bland annat realtidsanalys av data från vägtrafik för arbetet med miljöutveckling och insamling av data från bilolyckor för forskning och utveckling av nya däck.

Under det pågående samarbetet mellan Hankook & Company och KAIST har man redan gjort flera stora framgångar. Under 2019 grundade man till exempel HK-KAIST Digital Innovation Centre och har sedan dess bedrivit forskning och utveckling samt tagit fram helt ny digital teknologi som en del av arbetet med digital transformation. Nu i maj förlängde man samarbetet kring centret och det gemensamma forskningsarbetet som kommer att bidra till utvecklingen av framtida tillväxtmotorer och teknologibaserade innovationsmöjligheter.

– Genom att hela tiden hitta nya, effektivare sätt att göra saker under samarbetet mellan akademin och industrin har Hankook & Company och KAIST lyckats skapa en exemplarisk modell som gynnar alla. Även framöver kommer vi att göra vårt allra bästa för att stärka forskningskapaciteten för framtidens digitala teknologi, säger Seyeol Ryu, vd för Hankook & Companys team för digitala strategier.

– Om vi kan bygga en experimentell testplattform inom Metaverse (konvergering av virtuell värld och verklighet) genom datadelning som påskyndar samarbetet mellan industri och akademi för utveckling av ny teknologi, gör detta att vi kan hålla industriella utbildningsprogram på plats ute i industrin och fostra talanger inför post-AI-eran. Det är en utmärkt möjlighet för universitetets forskare och de företag som är involverade att ta sig vidare i arbetet och utveckla sina färdigheter, säger Dongman Lee, dekan för KAIST College of Engineering.

About Joakim Held 974 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!