Goodyear växlar över till 100% förnybar energi

Goodyears fabrik i Dudelange, Luxemburg. Bild: Goodyear

Goodyear har nyligen har bestämt sig för att växla över till 100% förnybar energi för sina Europeiska och Turkiska anläggningar, detta minskar företagets koldioxidavtryck med upp till 260 000 ton.

Beslutet stärker företagets mål att minska koldioxidutsläppens intensitet med 25 % till 2023

Bytet minskar företagets koldioxidavtryck med upp till 260 000 ton

Goodyear Tire & Rubber Company har meddelat att de kommer att byta till 100 % förnybar energi på sina Goodyear-anläggningar i Europa och Turkiet* i den första av flera faser för att uppnå målet om att använda 100 % förnybar energi på alla sina anläggningar i Europa, Mellanöstern och Afrika i slutet av 2022.

Beslutet, som fattades i enlighet med företagets utveckling av en långsiktig klimatstrategi, gör det möjligt för Goodyear att minska sin operativa påverkan och går hand i hand med målet att minska koldioxidutsläppens intensitet med 25 % 2023 jämfört med en baslinje från 2010. Företaget uppnådde en intensitetsminskning på 19 % redan 2020 enligt den senaste rapporten för företagsansvar.

Genom att köpa omkring 700 000 megawattimmar med förnybar energi kan Goodyear garantera att tillverkningsanläggningarna i Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Polen, Slovenien, Turkiet och Nederländerna drivs med hållbart införskaffad elektricitet.. Skiftet minskar företagets koldioxidavtryck med upp till 260 000 ton.

Goodyear kommer att öka användningen av förnybara energikällor som vatten, vind, sol eller geotermisk biomassa för att uppnå detta viktiga skifte. För att garantera att elektriciteten har producerats från förnybara energikällor anskaffar Goodyear GoO:er (Guarantee of Origin),), som ger information till elkunderna om källan till deras energi.

– Att gå över till 100 % förnybar el på dessa produktionsanläggningar passar perfekt för vårt engagemang för att minska vårt koldioxidavtryck. Det är beslutet visar dessutom att vi vidtar seriösa åtgärder för att fortlöpande minska Goodyears miljöpåverkan, vilket är mycket viktigt för att framtiden ska bli bättre för oss alla, säger Chris Delaney, CEO, Goodyear EMEA.

Detta är en av många åtgärder som Goodyear vidtar för att se till att de bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen. Tidigare i år meddelade företaget att de ska bygga Luxemburgs första storskaliga carport som drivs av solenergi, som nu är i bruk.

* Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Polen, Slovenien, Turkiet och Nederländerna ingår i den första fasen. Andra Goodyear-platser som Goodyear i Sydafrika och Cooper Tire-anläggningar i Serbien och Storbritannien granskas inför den andra fasen.

About Däckavisen 1114 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!