Goodyear presenterar hållbart lastbilsdäck

goodyear hållbart lastbilsdäck
Bild: Goodyear

Goodyears demonstrationsdäck för lastbilar är tillverkat i 63 % hållbara material och stärker företagets vision om att driva på effektivitet och hållbarhet för kommersiella åkerier.

  • Under IAA Transportation presenterade Goodyear ett innovativt demonstrationsdäck för lastbilar som är tillverkat i 63 % hållbara material*, vilket ska demonstrera företagets fokus på att välja hållbarare material till produkterna.
  • Goodyears integrerade erbjudande av produkter och mobilitetslösningar är ett steg mot ett mobilt ekosystem som hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Demonstrationsdäcket för lastbilar med 63 % hållbara material innehåller 15 viktiga ingredienser inom 20 olika däckkomponenter, däribland de som beskrivs nedan. Demonstrationsdäcket har märkningen ”A” i bränsleeffektivitet vilket innebär att det kan ge samma bränslebesparingar som de effektivaste lastbilsdäcken som Goodyear erbjuder i dagsläget.

  • Kimrök ingår i däck för att förstärka gummiblandningen och öka deras livslängd, och det har traditionellt framställts genom att bränna olika typer av petroleum- eller stenkolstjärabaserade produkter. Demonstrationsdäcket innehåller fyra olika typer av kimrök som tillverkats av växtbaserad olja, pyrolysolja från uttjänta däck, insamlad och omvandlad koldioxid och en metanpyrolysprocess med låg koldioxidhalt.
  • Vissa av de petroleumbaserade oljorna i demonstrationsdäcket ersattes av rapsolja. Rapsolja är en biobaserad resurs som hjälper till att hålla ett däcks gummiblandning flexibel i växlande temperaturer. Användningen av biobaserad rapsolja faller i linje med företagets målsättning att helt ersätta petroleumbaserade oljor i alla produkter till 2040.
  • Silika är en ingrediens som ofta används i däck som hjälp att förbättra greppet och minska bränsleförbrukningen. Demonstrations-däcket innehåller en unik variant av silika som tillverkas av askan från risskal, en biprodukt av risbearbetning som ofta slängs och skickas till deponier. Ett högkvalitativt silika har framställts från den askan.
  • Polyester återvinns från plastflaskor och annat plastavfall genom att återställa polyestern till dess baskemikalier och återforma dem till polyester av teknisk kvalitet som lämpar sig för däckkorder. Detta förbättrar regummerbarheten.

I framtiden kan demonstrationsdäcket anslutas digitalt och övervaka flera olika parametrar för däckhälsa. Funktionen innebär att man kan minska avfall och höja effektiviteten genom att upprätthålla ett optimalt däcktryck och däckskick. Övervakning av däckhälsan är en viktig faktor när man vill avgöra om eller när ett däck kan förnyas, vilket potentiellt bidrar till både cirkularitet och effektivitet.

Demonstrationsdäcket för lastbilar är ett steg i företagets åtagande till att använda mer hållbara material. Ett däck som tillverkats i hållbara material ger dessutom lägre rullmotstånd och är helt regummerbart. Man har möjligheten att ansluta övervakning av däckhälsa med lösningen Goodyear Total Mobility, vilket kan ha en positiv inverkan på cirkularitet och klimatet. Goodyear Total Mobility är ett heltäckande erbjudande för åkerier som täcker samtliga kommersiella premiumlastbilsdäck. Det ger tillgång till datadrivna lösningarna för övervakning och prediktiva analyser samt över 2 000 serviceplatser i Europa.

– Utvecklingen av vårt integrerade erbjudande med produkter och mobilitetslösningar under samlingsnamnet Goodyear Total Mobility kan stötta våra kunder på den krävande transportmarknaden och hjälpa dem att uppnå sina hållbarhetsmål. Goodyear har ett starkt åtagande till att utveckla produkter och lösningar som stöttar våra affärspartners ambitioner och framtidsplaner så att de kan få starkare konkurrenskraft, högre effektivitet och bättre hållbarhet, säger Grégory Boucharlat, Vice President Commercial Europe.

Utvecklingen av lösningen Goodyear Total Mobility följer de förväntningar och utmaningar som transportindustrin står inför i Europa. Den senaste Sustainable Reality Survey som utfördes med över 1 400 representanter från transportbranschen bekräftar att transportörer tycker det är viktigt att nå hållbarhetsmålen. Goodyear Total Mobility och konceptet bakom att skapa ett lastbilsdäck tillverkat av hållbara material ska stötta transportföretag i deras strävan att nå det målet över de kommande åren.

* Lastbilsdäcket med 63 % hållbara material som presenterades på IAA Transportation har tillverkats som ett demonstrationsdäck.

About Däckavisen 1171 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!