Fredrik Ardefors om höstbudgeten – Lovvärt

Fredrik Ardefors, VD Däckbranschen Sverige Foto: Däckbranschen

Med anledning av regeringens förslag till höstbudget och fokus på den gröna omställningen, så anser Däckbranschen Sverige att regeringen och dess samarbetspartier har tagit ett antal steg i rätt riktning för en mer hållbar framtid, men att det fortfarande saknas mycket för att nå fram till målet.

– Det är lovvärt att regeringen har fokus på cirkulär ekonomi och på att komma ifrån en resursanvändning som leder till utarmning av den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket får ett magert resurstillskott på 10 miljoner för att vägleda näringslivet i denna fråga, men annars så är det tunt med konkreta förslag till hur denna omställning ska gå till, säger Fredrik Ardefors.

Fredrik Ardefors tycker också att regeringen snubblar på målet kring ökad cirkularitet genom en alltför snäv definition av begreppet giftfrihet. Regeringen slår, som tidigare, fast att man eftersträvar en giftfri miljö och ett giftfritt kretslopp. Men det moderna samhället är på många sätt beroende av innovationer som drar nytta av kemikalier.
– Naturligtvis ska vi, som regeringen slår fast, sträva mot ett giftfritt samhälle. Men begreppet giftfritt behöver bli mer konkret och fyllas med mening, annars blir det svårt att ta fram relevanta lagar och regleringar för en cirkulär ekonomi och en ökad återvinning, säger Fredrik Ardefors.

Regeringen skriver i höstbudgeten att det är angeläget att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi.
– Det håller vi i däckbranschen till fullo med om. Just därför är det nu viktigt att Naturvårdsverkets uppdrag omfattar att ta fram så kallade end-of-waste-kriterier för när avfall upphör att vara avfall. Avsaknaden av dessa och en alltför snäv tolkning av giftfrihet förhindrar att vi kan öka återvinningsgraden av de 95 000 ton uttjänta däck som varje år samlas in i Sverige.

Profilbild
About Joakim Held 544 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen