Fler kvinnor på väg in i transportbranschen

På bilden: Sofie Persson, lastbilsförare, Forslunds Bulktransport AB i Gävle. Foto: Alfred Runow

Enligt TYAs färska rapport är behovet av lastbilsförare fortfarande rekordstort. En trend är att fler kvinnor väljer yrket.

Trycket på svenska transportbranschen är fortfarande högt. I TYAs årliga Trendindikator (se bifogad rapport) uppger 44 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa det närmaste halvåret, ett behov på över 2 800 nya förare. På helåret bedöms behovet vara uppemot 6 000 förare. Efterfrågan är den näst högsta sedan 2010 och slås bara av 2018 års mätning.

– Vår långsiktiga bedömning kvarstår – att det behövs 50 000 lastbilsförare i Sverige de närmaste tio åren. Vi ser visserligen en tendens till avmattning, men från en extremt hög nivå, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Kvinnor och män
Av landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent).

– De senaste tre åren har vi sett en försiktig ökning av kvinnor som kör lastbil, men tittar man på gymnasieskolans transportutbildning är trenden tydlig, där utgör kvinnor i dag närmare 25 procent av eleverna, säger Lasse Holm.

Lindströms Transport i Luleå är ett företag som jobbar aktivt med jämställdhet. Ann Liljeholm är Driftchef och välkomnar utvecklingen med fler kvinnor i branschen.

– Det är otroligt roligt och välbehövligt. Hos oss gör vi ingen skillnad på om du är kille eller tjej, om du är fysiskt stark eller inte. Det ska finnas förutsättningar att klara jobbet oavsett.

Utbildning och efterfrågan
Under 2019 utbildas runt 3 000–3 500 nya lastbilsförare. Flera gymnasieskolor har ökat antalet platser och regeringen har avsatt medel till Komvux förarutbildning, samtidigt har Arbetsförmedlingen dragit ner på antal platser.

– För att klara tillgång och efterfrågan behövs sammanlagt 4 000 utbildningsplatser. Tyvärr har Arbetsförmedlingens utbildningar haft stora problem med kvaliteten, vilket gör att vissa deltagare riskerar att inte bli anställningsbara i slutändan, säger Lasse Holm.

Bristen på förare är en viktig fråga för samhället då transporterna är helt avgörande för industri och handel.

– När det saknas chaufförer kan åkerierna inte utnyttja alla sina bilar. Om tillverkningsindustrin inte får sina leveranser i tid kan det leda till minskad produktivitet och i förlängningen en stagnerad ekonomi, säger Lasse Holm.

FAKTA: TYAs Trendindikator 2019 (bifogad detta pressmeddelande)

  • 1 008 åkeriföretag besvarade enkäten
  • 44 procent uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader
  • Sammanlagt behövs 2 800 nya förare i Sverige det närmaste halvåret
  • På hela året efterfrågas över 6 000 lastbilsförare av branschen
  • 50 000 förare behövs de närmaste 10 åren

FAKTA: Kvinnor i branschenAv landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent).

Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 25 procent av eleverna på gymnasieskolans transportutbildning kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till lastbilsförare är 16 procent kvinnor.

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!