Fler än var tredje cyklar vidare under vinterhalvåret – men få byter däck

Fler än var tredje fortsätter att cykla under vinterhalvåret, i synnerhet i landets södra delar, enligt en ny undersökning av försäkringsbolaget If. Samtidigt hör byte till vinterdäck på cykeln fortsatt till ovanligheterna, trots att is/snöhalka pekats ut som bakomliggande orsak till var femte singelolycka där cyklisten skadats allvarligt.

När vintern kommer tänker många att det är dags att ställa undan cykeln för säsongen – men långt ifrån alla. Enligt Ifs undersökning med 3518 personer fortsätter 35 procent att cykla på vintern, och på många platser i landets södra delar är siffran betydligt högre än så.

I Skåne, Halland och Kronoberg uppger mer än varannan att de cyklar under vinterhalvåret. Det kan exempelvis jämföras med Stockholm, som hittas nära listans botten, där endast 23 procent trampar sig igenom vintern på två hjul. 

– Cykeln har ett rykte om sig att vara ett sommarfordon. Men så behöver det inte vara, det funkar utmärkt att cykla även på vintern. Men det kan i så fall vara klokt att se efter sin cykel lite noggrannare så att man har fungerande reflexer och lampor för vintermörkret och däck som klarar halare vägar, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Mätt i antal sker betydligt färre cyklistskador på vintern jämfört med sommaren. Samtidigt har Statens väg- och transportforskningsinstitut pekat ut halt väglag och halka som den vanligaste orsaken bakom singelolyckor på cykel generellt, baserat på analyser gjorda på olycksdata från STRADA. Ungefär var tredje olycka inträffar på grund av halt underlag, konstaterar VTI, och allra vanligast är just is/snöhalka som uppges ligga bakom var femte allvarligt skada bland singelolyckorna.

Det bästa sättet att minska just den risken, ur cyklistsynpunkt, är dubbdäck. Även om cykelgrossister under de senaste åren vittnat om att försäljningen av dubbdäck ökat är det fortfarande mindre än en av fem cyklister (18 procent) som säger sig byta till dubbdäck vintertid, enligt Ifs undersökning.

– På torr snö funkar sommardäcken fortsatt ganska bra, men när det råder ishalka måste man helt enkelt ha dubbar för att få fäste i svängarna. Med det väder som vi har just nu på många ställen i mellersta Sverige, där temperaturen är låg utan att någon snö fallit, känns det särskilt viktigt, fortsätter Irene Isaksson-Hellman.

Hon lyfter även väghållarnas ansvar för effektiv snöröjning och halkbekämpning som mycket viktiga åtgärder för att minska allvarliga skador på cykel så här års.

Ifs tips för säkrare vintercykling:

 • Byt till dubbdäck
 • Släpp vid behov ut lite luft ur däcken för att få bättre fäste.
 • Kolla bromsarna oftare under vintern, både hand- och fotbroms, och byt ut bromsklossarna om det finns behov.
 • Rengör bak- och framlampan samt reflexytor regelbundet
 • Klä dig varmt

Undersökning

”Cyklar du under vinterhalvåret?”

– Ja

 1. Skåne, 54 %
 2. Halland, 54 %
 3. Kronoberg, 50 %
 4. Uppsala, 47 %
 5. Örebro, 47 %
 6. Kalmar 45 %
 7. Blekinge, 41 %
 8. Östergötland, 38 %
 9. Värmland, 37 %
 10. Västerbotten, 35 %
 11. Södermanland, 33 %
 12. Västra Götaland, 33 %
 13. Jönköping, 32 %
 14. Västmanland, 31 %
 15. Dalarna, 29 %
 16. Gävleborg, 27 %
 17. Stockholm, 23 %
 18. Norrbotten, 19 %
 19. Jämtland, 17 %
 20. Västernorrland, 12 %

Landet som helhet: 35 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober – 22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!