Få åtgärder efter bussolycka

Tranportstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag för att säkerställa att en olycka liknande den i Klaratunneln inte inträffar igen. Behovet av säkerhetshöjande åtgärder är stort, det är vår samlade bedömning säger Bo Ericsson, VD för SFVF till Däckavisen.

Vid en work shop för att förebygga och minimera risker med gasbussar visade det sig att att få åtgärder vidtagits sedan olyckan med en gasbuss i Klaratunneln tidigare i år. Max Rosengren från RISE som har utrett olyckan började med att presentera utredningen för alla deltagare.

När Bo Ericsson den 4 september 2019 passerade och fotograferade skadeplatsen visade det sig till hans förvåning att inget förändrats på platsen gällande infrastrukturen. 

Bo Ericsson menar att man måste se över infrastrukturen och göra riskbedömningar både där och på andra platser. Det är en mängd åtgärder och förbättringar som måste till. Kompetensen hos förare, verkstäder och tekniker behöver också utvecklas.

-Nästa år får vi 10 vätgasbussar i Sverige. Om en liknande olycka sker då, kan tryckkärlsexplosionen bli fyra gånger större, det gäller att vi förebygger riskerna nu. Att 52 länder (bl a Sverige) nu inför sprinklersystem i motorutrymmet för att fördröja en brand så att passagerare kan evakuera bussen är en bra utveckling.

Att få vara med i framkant för branschens bästa känns väldigt bra eftersom det råder  okunskap i området och mycket kan förbättras avslutar Bo Ericsson

About Däckavisen 1160 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!