EU-krav på TPMS för lastbilar och bussar

däcktrycksövervakning däcktryck

IMCO-utskottet i Europaparlamentet godkände i veckan förslaget till revidering av den allmänna säkerhetsförordningen den 2 april 2019. Denna förordning uppdaterar gällande regler för fordonssäkerhet genom att införa nya viktiga element i EU-lagstiftningen, såsom däcktrycksövervakningssystemet (TPMS) för lätta och tunga kommersiella lastbilar, släpvagnar och bussar.

ETRMAs generalsekreterare, Fazilet Cinaralp sa: “Detta är ett viktigt steg mot säkra vägar och lägre energikonsumtion. Däcktrycksövervakningssystemet tillåter däcken att prestera mer så optimalt som möjligt i realtid vilket gör våra vägar säkrare och våra fordon mer energieffektiva. TPMS har varit obligatoriskt i EU för personbilar sedan 2014 och införandet av kommersiella fordon är ett viktigt steg framåt. “

Däcktrycksövervakningsystemet

Ett däcktrycksövervakningssystem är ett unikt verktyg som informerar fordonets förare om för lågt däcktryck. Det korrekt valet av varningströskel hjälper till att hålla däcktrycket på önskad nivå för optimal prestanda och minskad bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av generella föroreningar.

TPMS befriar emellertid inte föraren från att däckens lufttryck kontrolleras eftersom det endast varnar föraren när däcktrycket hamnar under den nivå som krävs för att bära fordonets axelbelastning enligt branschstandard. Förare som kör med maximala last eller exceptionella hög last måste därför försäkra sig om däcktrycket justeras till högre lastkapacitet.

Säkerhet och miljövinster

Att vara den enda kontaktytan mellan fordonet och vägen innebär att däckens primära prestanda är säkerhet. Europeiska däcktillverkare har alltid betonat vikten av att köpa de bästa däcken olika körförhållanden med ett korrekt däckunderhåll.

Mrs. Cinaralp tillade: “Att köra med lastbilsdäck vid korrekt däcktryck är av största vikt för fordonssäkerheten, eftersom endast korrekt pumpade däck håller lasten, håller bilen på vägen, förbrukar mindre bränsle, producerar mindre buller, säkerställer bästa bromssträcka och förlänger lastbilsdäckens livslängd. “

Enligt marknadsundersökningar, rullar 40-65% av de tunga fordonen på lastbilsdäck med för lågt däcktryck och 10-25% med mer än 10% för lågt däcktryck. En annan oberoende analys visar att besparingarna i Koldioxidutsläpp från lätta och tunga fordon, när däcktrycket är på önskad nivå, ligger nära de för personbilar. Därför finns det lika stort incitament att även förse både lätta och tunga fordon med TPMS.

Mrs. Cinaralp sammanfattade: “TPMS svarar mot de viktiga samhällskraven för säkra och hållbara lösningar i transportsektorn och vi är mycket nöjda med att denna teknik kan stödja båda målen.

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!