Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal

Foto: Enviro
Enviro och däcktillverkaren Michelin har undertecknat tre slutgiltiga avtal som utgör grunden för bolagens strategiska partnerskap. Avtalen reglerar villkoren för etableringen av en gemensamt ägd anläggning för återvinning av uttjänta däck i Chile, villkoren för hur Michelin får nyttja Enviros patenterade teknologi, ersättningen för detta samt villkoren för hur Enviro skall ersättas för leveranser av teknologi och tjänster till den gemensamt ägda anläggningen i Chile.
För att avtalen skall träda i kraft krävs att Enviros ägare godkänner dem vid en extra bolagsstämma. Kallelse till extra stämma kommer att publiceras separat.
De avtal som nu undertecknas utgör fundamentet för det strategiska partnerskap som de båda bolagen ingått. De tre avtalen och dess huvudsakliga innehåll är som följer:
  • Ett aktieägaravtal avseende ett samriskbolag vars uppgift blir att etablera en gemensamt ägd återvinningsanläggning i Chile baserad på Enviros patenterade teknologi. Anläggningen kommer att kunna återvinna 30 000 ton däck från anläggningsmaskiner per år.
  • Avtalet innebär att Enviro får ett ägande om tio procent i samriskbolaget medan Michelin äger resterande 90 procent. Avtalet innebär också att Enviro tillför samriskbolaget cirka 20 MSEK i kapital samt erhåller royaltyintäkter i enlighet med nedanstående licensavtal.
  • Ett licensavtal som sträcker sig fram till 2035 och som ger Michelin rätt att etablera egna återvinningsanläggningar baserade på Enviros teknologi. Vid etablerandet av sådana anläggningar skall Michelin ersätta Enviro med fast belopp per anläggning samt betala en procentbaserad royalty till Enviro baserat på anläggningarnas omsättning.
  • Ett avtal som reglerar villkor och ersättningen till Enviro för design samt ingenjörs- och projekttjänster i anslutning till etablerandet av anläggningen i Chile. Totalt ersätts Enviro för detta med cirka 15 MSEK. Den under januari kommunicerade ordern på 4 MSEK utgör del av den totala summan.
Med avtalet och det strategiska partnerskapet på plats har Enviro etablerat 3 av 4 centrala strategiska hörnstenar och därmed skapat avgörande förutsättningar för en offensiv expansionsfas.

– Genom partnerskapet med Michelin kommer vi att få till stånd vår första fullskaliga återvinningsanläggning vilket är avgörande för att kunna skala upp och kommersialisera vår teknologi. Partnerskapet ihop med en ledande däcktillverkare ger oss också oöverträffade möjligheter att förbättra både vår återvunna kimrök och pyrolysolja vilket förstås ytterligare stärker vår position på marknaden, säger Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro.
Sedan avsiktsförklaringen om ett strategiskt partnerskap kommunicerades i april förra året har Enviro mött ett kraftigt ökat intresse för att etablera samarbete med bolaget på olika nivåer från såväl däcktillverkare som gummi- och kimröksproducenter men även från aktörer inom oljebranschen.

– Partnerskapet har validerat vår ledande teknologiska position på ett sätt som vi aldrig skulle ha lyckats med på egen hand. Vi får nu förfrågningar från aktörer inom flera branscher som rör allt från rena inköp till etablerandet av olika former av samarbeten. Oljan som vi återvinner ur däcken väcker ett allt större intresse från olje- och kemisektorn som ser den som avgörande för att klara en övergång till en mer cirkulär ekonomi och vår bedömning är att oljan på sikt kommer att bli vår enskilt mest värdefulla slutprodukt, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.
Profilbild
About Joakim Held 840 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!