En mycket bra månad för motorcyklar och terrrängfordon

däckavisen däcktidning

Juli månad visar positiva siffror för nyregistrering av motorcyklar. Jämfört med 2018 registrerades 34% fler nya mc under månaden och på helåret har nästan 1 000, eller 12%, fler mc nyregistrerats.

Samma fina siffror syns i antalet nyregistrerade terränghjulingar med drygt 1000 fler ATV:er och Traktor B jämfört med 2018, en uppgång för januari till och med juli på hela 22%.

Under våren 2019 har McRF bytt databas och analysinstrument för statistik. Detta har medfört ett antal uppdateringar och förändringar i deras redovisning av nyregistreringsstatistiken

Från sommaren 2019 förändrades det urval de använder när de presenterar statistiken. De presenterar i denna branschrapport samtliga nyregistrerade fordon aktuell månad från innevarande plus ytterligare tre år tillbaka. Detta gör att den historiska datan kommer att förändras för en bättre jämförelse.

En ytterligare förändring är att branschrapporten från och med augusti 2019 enbart kommer att presentera statistik för nyregistrerade mopeder och motorcyklar. Rapportering rörande terränghjulingar och snöskotrar kommer att ske från Svenska snö- och terrängfordonsbranschen.

Motorcyklar
Januari – juli 2018: 8 028 st. Januari – juli 2019: 9 001 st. + 12 %
Mopeder
Januari – juli 2018: 9 656 st. Januari – juli 2019: 8 977 st. – 7 %
Mopedbilar
Januari – juli 2018: 777 st. Januari – juli 2019: 1 380 st. + 78 %
Quads
Januari – juli 2018: 520 st. Januari – juli 2019: 556 st. + 7 %
ATV
Januari – juli 2018: 2 505 st. Januari – juli 2019: 2 802 st. + 12 %
Traktorer Fyrhjulingar
Januari – juli 2018: 2 469 st. Januari – juli 2019: 3 264 st. + 32 %
Snöskotrar
juli 2018 – juli 2018: 6 st. juli 2019 – juli 2019: 33 st.

Enbart juli:

  2018 2019 Förändring
Motorcyklar 1 013 1 355 + 34 %
Mopeder 2 186 1 846 – 16 %
Mopedbilar 128 225 + 76 %
Quads 99 81 – 18 %
ATV 417 414 – 1%
Traktorer 4-hjul 429 560 + 31 %
Snöskotrar 6 28
About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!