Continental – kraftig nedgång av försäljningen i Q2

continental däck
Continentals huvudkontor, Hanover

Som förväntat var försäljningen och intäkterna för Continental kraftigt ner under andra kvartalet 2020 på grund av effekterna av coronavirus-pandemin. Försäljningen för gummidelen minskade med 34,4% under Q2.

Koncernens försäljning under andra kvartalet uppgick till 6,6 miljarder euro (Q2 2019: 11,3 miljarder euro). Innan förändringar i konsolideringsomfånget och valutakurseffekter minskade försäljningen med 40%. Samtidigt minskade den globala produktionen av personbilar och lätta nyttofordon med cirka 45% under andra kvartalet till totalt 12,3 miljoner enheter (Q2 2019: 22,1 miljoner enheter), enligt preliminära uppgifter.

Försäljningen inom koncernsektorn Automotive Technologies uppgick till 2,6 miljarder euro (Q2 2019: 4,8 miljarder euro), och den justerade EBIT-marginalen var -18,1% (Q2 2019: 6,1%) och försäljningen minskade med 47,1%.

Rubber Technologies omsatte € 3,0 miljarder (Q2 2019: 4,5 miljarder €) och en justerad rörelsemarginal om 1,2% (Q2 2019: 11,9%) och försäljningen minskade med 34,4%.

Powertrain Technologies omsatte 1,1 miljarder euro (Q2 2019: 2,0 miljarder euro) och den justerade EBIT-marginalen var -16,3% (Q2 2019: 3,7 %) och försäljningen minskade med 42,3%.

– En marknadskrasch inom bilindustrin som den vi upplever nu har inte setts sedan slutet av andra världskriget. Under det första och andra kvartalet 2020, när den ekonomiska krisen inom bilindustrin var som värst, överträffade vi de respektive marknaderna i Kina, USA och Europa, sade Dr Elmar Degenhart, Continentals VD, vid presentationen av halvårssiffrorna.

Även om affärssituationen förbättrades väsentligt under andra kvartalet, fortsätter miljön att kännetecknas av betydande osäkerhet på grund av den pågående coronavirus-pandemin. Det är därför fortfarande svårt att mäta eventuella ytterligare negativa konsekvenser på produktion, leveranskedjan och efterfrågan. Av denna anledning avstår Continental för närvarande fortfarande från att ge en framtidsutsikt för verksamhetsåret 2020.

Profilbild
About Joakim Held 547 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen