Compilator expanderar med Candidator som ny partner

Compilator däckdata

Ökad säkerhet, stabilitet och kapacitet av IT-driften för Compilator, företaget bakom DäckData

Med 5000 användare online varje dag från 2000 företag i fem länder är IT-driften en kritisk framgångsfaktor för Compilator. Tjänsterna måste vara tillgängliga dygnet runt och klara av höga belastningar,  speciellt under högsäsong. För att få ännu bättre säkerhet, stabilitet och tillgång till expertis har Compilator därför tecknat ett samarbetsavtal med Candidator om att flytta hela driften av sina lösningar. Compilator räknar med att flytta in i Candidators serverhallar under sommaren.

”Vi ser att allt mer affärer görs upp under dygnets alla timmar och vi måste anpassa våra lösningar och vår drift efter detta. Med Candidator som partner får vi övervakning 24/7, och tillgång till deras experter inom optimering och effektivisering”, säger Compilators VD och ägare Anders Paulcén. ”Flera nya funktioner i den nya versionen av DäckData kommer att kräva mer datakraft och säkerhet vad gäller driften, vilket gör att ett komplett driftslösningsföretag som Candidator nu har blivit aktuellt för oss.”

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!