Bridgestone i samarbete med Microsoft

Foto: Bridgestone

Bridgestone samarbetar med Microsoft för att utveckla ett övervakningssystem för att upptäcka däckskador i realtid. Dessa skador bidrar till ungefär 30 procent av alla bilolyckor som orsakas av tekniskt fel*.

Bidragande faktorer vid Däckskador består av: otillräckligt tryck, utmattning, oregelbundet slitage, och slutligen, skador från trottoarkanter, gropar eller objekt på vägen.

Lyckligtvis kan de flesta av dessa skador redan mildras. TPMS (däcktrycksövervakningssystem) har varit obligatoriska i alla bilar som byggts sedan 2012, och hjälper bilister att undvika problem med för lågt däcktryck. Regelbunden service och byte av däck i tid skyddar mot slitage och utmattning.

Undantaget, och säkerhetsluckan, har varit däckskador – som ofta inte kan upptäckas utan nära, manuell inspektion, och som potentiellt kan uppstå när som helst. Skadade däck kan leda till olyckor. De kan också påverka andra fordonskomponenter negativt, som att orsaka skador på hjulen, och därmed skapa ytterligare en källa till potentiell fara för bilister.

Bridgestones system för övervakning av däckskador ger medvetenhet om skador i realtid. Den använder MCVP:s molnramverk tillsammans med befintliga sensordata, från maskinvara som redan är installerad, och använder algoritmer för att upptäcka händelser som påverkar däckytan och stommen. Föraren kan sedan omedelbart meddelas om faran och agera i enlighet med detta för att avhjälpa situationen. Det finns för närvarande inget annat likvärdigt övervakningssystem tillgängligt på marknaden. Alternativa lösningar skulle kräva att extra hårdvara installeras.

Detta system för övervakning av däckskador har andra värdefulla tillämpningar. Systemet förstår inte bara när skador  har uppstått, utan också  var. Det ger därmed en bredare inblick i vägförhållanden och infrastruktur, som kan användas för att varna de organ som ansvarar för trafikskador frågor om förekomsten och placeringen av gropar och andra faror. Framtida autonoma fordon skulle också kunna vara mottagare av systemet – eftersom fordon skickar information om lokala faror till andra i närheten, samt molndatalager.

För närvarande är Bridgestones nya Däckskadeövervakningssystem tillgängligt för alla fordonsflottor och OEM:s som använder MCVP. Partnerskapet med Microsoft gör det också möjligt för Bridgestone att vidareutveckla sin lösning för att uppfylla kraven från flottor och viktiga OEM-partners runt om i världen.

MCVP tillhandahåller en konsekvent, molnbaserad, horisontell plattform över digitala scenarier ovanpå vilka kundlösningar kan byggas, inklusive infotainment i fordon, avancerad navigering, autonom körning, telematik och förutsägelsetjänster samt trådlösa uppdateringar(OTA).

MCVP kommer att ge Bridgestone en digital infrastruktur som kommer att påskynda dess leverans av anslutna mobilitetslösningar, vilket ger tillgång till en mängd Microsoft Azure-moln- och AI- och IoT-funktioner.

Att arbeta med Bridgestone hjälper i sin tur Microsoft att växa sitt ekosystem av stödjande partners, och gör det möjligt för MCVP:s kunder att integrera dessa partners lösningar i sina egna erbjudanden.

– Det digitala är en så stor del av det vi gör idag på Bridgestone, det är absolut nödvändigt att vi samarbetar med branschledande partners som kan stödja våra behov idag och i framtiden. Genom att samarbeta med Microsoft har vi möjlighet att dela med oss av vårt system för övervakning av däckskador till miljontals förare, och erbjuda dem bättre säkerhet och sinnesfrid, Laurent Dartoux, VD och vd för Bridgestone EMIA.

* Uk Department for Transport Statistics (2018) “Bidragande faktorer i rapporterade olyckor efter riskgrad, Storbritannien, 2018”

About Däckavisen 772 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen