Bilmarknaden augusti 2022

Foto: Antoni Shkraba från Pexels

Bilmarknaden i augusti är upp något jämfört med fjolåret (+4,1%) och andelen laddbara bilar utgjorde 47% av personbilsmarknaden där el stod för 29% och laddhybrider för 18%. El som drivmedel för lätta lastbilar blir allt mer populärt och utgjorde 14% av marknaden vilket är en fördubbling i jämförelse med fjolåret.

I augusti nyregistrerades 20 223 personbilar vilket var en ökning med 4,1% jämfört med augusti 2021. Största märke var Volkswagen med 16,2% av registreringarna, därefter Toyota med 11,4% och Kia med 10,0% andel. Hittills under 2022 har 180 305 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 12,6% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 15,8% i augusti jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 053 lätta lastbilar i augusti. Största märke var Ford med 27,6% av registreringarna, därefter Volkswagen med 19,9% och Mercedes-Benz med 11,2% andel. Hittills under 2022 har 21 321 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 16,9% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i augusti för 46,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 28,7% elbilar och 18,1% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 93 210 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 51,7% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 41,1% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i augusti med 22% jämfört med augusti 2021 och landade på totalt 5 808 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 16,5% av den totala elbilsmarknaden. Därefter MG med 13,4% och Nissan med 9,1% andel.

I augusti nyregistrerades 3 653 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 20% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Kia som stod för 29,9% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 13,2% och BMW med 12,7%.

Nyregistreringar Augusti 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 20 223 +4% 180 305 -13%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 053 +16% 21 321 -17%
Tung lastbil(>16t) 399 +8% 3 263 -8%
Släp 4 354 -8% 35 417 -19%
Husbil 286 -22% 2 448 -33%
Övrigt 3 898 +16% 36 805 +6%
TOTAL 32 213 +4% 279 559 -12%

Försäljning nya bilar

I augusti månad levererades 18 338 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var i nivå med augusti 2021. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 16,3% marknadsandel, därefter Toyota med 11,5% och Kia med 10,4%.

Hittills under 2022 har 159 421 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 13,7% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar Augusti 2022 YTD 2022
Antal bilar 18 338 159 421
Utveckling vs 2021 (%)        +-0% -14%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -63 -25 242

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i augusti 10 102 nya bilar vilket är en minskning med 12,5% jämfört med augusti 2021. Största märke på privatmarknaden var Toyota med 15,2% marknadsandel, därefter Kia med 11,7% och Volkswagen med 11,2%. Privatleasingandelen var i augusti 54%.

Hittills under 2022 har 87 280 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 9,3% jämfört med 2021.

Privatmarknaden       Augusti 2022 YTD 2022
Antal bilar 10 102 87 280
Andel av totalmarknaden 55% 55%
Utveckling vs 2021 (%)  -13% -9%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -1 437 -8 903  

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 3,8% i augusti jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 4 491 bilar. Största märke var Volkswagen med 24,4% marknadsandel, därefter BMW med 12,0% och Kia med 11,0% andel.

Hittills i år har 44 298 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta innebär en minskning med 28,9% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* Augusti 2022 YTD 2022
Antal bilar 4 491 44 298
Andel av totalmarknaden 25% 28%
Utveckling vs 2021 (%) -4% -29%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -176 -17 996

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i augusti med 15,1% jämfört med augusti 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 63 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år      Augusti 2022 YTD 2022
Antal bilar 29 818 239 365
Utveckling vs 2021 (%) -15% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -5 295 -52 845
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 63 dagar 60 dagar
About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!