SFVF informerade Ardalan Shekarabi om problemen med den korta skiftestiden

Redan för några år sedan startade SFVF med föreläsningar i Praktisk Bilverkstad. Upprinnelsen var att en domare i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ställde en fråga till mig berättar Bo Ericsson, vd för SFVF. Domaren sade; ”Bosse nu pratar du om MOST-nätverk och CAN-nät. Jag har inget körkort och har aldrig öppnat en motorhuv på en bil. Vad är det du pratar om?”

Under några få år har vi haft föreläsningar för myndigheter, Konsumentverket/Hallå Konsument, tidigare Konsumentminister Per Bolund, Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentvägledare m.fl. Intresset för vår bransch och teknikutvecklingen är stort vilket är glädjande, säger Bo Ericsson.

Nu var det dags för nytillträdda Konsumentministern Ardalan Shekarabi att få en föreläsning om fordonens tekniska utveckling. Frågorna haglade vilket verkligen visade att det är ”högt i tak” och på ett stort engagemang från ministerns sida.

Under föreläsningen hann vi även förklara för ministern vilka problem det innebär för branschen, då man endast har två veckor på sig att montera på sommarhjulen.

SFVF tog tillfället i akt att informera om Eurogarant, Certifierad Verkstad och Godkänd Bilverkstad. Ministern var positiv till SFVF och vårt engagemang för att trygga bilägares köp av tjänster. Det var naturligtvis en del frågor kring ARN och det stadigt ökande antalet anmälningar man tar emot.

Efter att ha presenterat den senaste statistiken från ARN, sade Ulf Stefansson att det är få som känner till är att 60 procent av alla ärenden inom motorområdet, handlar om köp av begagnad bil.  Ardalan Shekarabi, som för övrigt är jurist och innehar ett stort intresse för konsumentjuridik, uppskattade branschens arbete i ARN men hade samtidigt många frågor om hur problemen kan stävjas.

Föreläsningen avslutades med en rundvandring på serviceverkstaden och plåtverkstaden av Håkan Schou från Veho Bil.  Ardalan Shekarabi var nära att börja mecka när han kom in på verkstaden! ”Det är kul med bilar”, sade en nöjd minister.

Avslutningsvis var det frågor och funderingar om gasfordon och olyckorna som har skett under det senaste året.  Det känns bra att vi hade svar på alla frågor från ministern, avslutar Bo Ericsson med ett leende.

däckdata compilator