2017 bästa året någonsin för Hexpol

Hexpol gummi däckavisen

Svenska HEXPOL med huvudkontor i Malmö är specialist på gummi och polymerblandningar av hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer.

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar.

Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har 43 tillverkande enheter.

Helår 2017 – Ökad försäljning och bättre resultat

 • Försäljningen ökade med 12 procent till 12 230 MSEK (10 879).
 • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 986 MSEK (1 921).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,2 procent (17,7).
 • Resultat efter skatt ökade till 1 527 MSEK (1 397) och exkl. engångseffekter till 1 423 MSEK.
 • Engångseffekterna av skattereformen i USA uppgick till 104 MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 4,44 SEK (4,06) och exkl. engångseffekter till 4,13 SEK.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 2 001 MSEK (2 057).
 • Mikael Fryklund utsedd till VD och Koncernchef, tillträdde 1 juli.
 • I början av april förvärvades Valley Processing, en välkänd amerikansk Rubber Compounder.
 • Den 31 mars förvärvades Trelleborgs Rubber Compounding enhet i Tjeckien, en välkänd Rubber Compounder i centrala Europa.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,95 SEK per aktie (4,75 SEK inkl. en extra utdelning om 3,00 SEK).

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet 2017 var ytterligare ett starkt kvartal. Försäljningen ökade med 6 procent till 2 926 MSEK och volymutvecklingen var positiv. Under kvartalet har priserna på våra huvudsakliga råmaterial varit stabila och priskonkurrensen var fortsatt stark. Försäljningen var fortsatt bra till fordonsrelaterade kunder och förbättrades till kunder inom verkstads- och allmän industri samt bygg- och anläggningsindustrin. Valutaeffekterna påverkade såväl försäljningen som resultatet negativt. Resultat per aktie uppgick till 1,31 SEK (1,09). Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 609 MSEK.

Helåret 2017 var vårt bästa år hittills med 12 procent högre försäljning och förbättrat resultat. Under året förvärvades två välkända Rubber Compounders, Trelleborgs Rubber Compounding enhet i Tjeckien, och Valley Processing i USA. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!