Yokohamas försäljning minskade med 12,3 % 2020

Foto: Yokohama

Yokohamas försäljningsintäkter minskade med 12,3% från föregående år till 570,6 miljarder yen. Vinsten * minskade med 26,6% till 36,8 miljarder yen; rörelseresultatet minskade med 37,8% till 36,4 miljarder yen; och resultatet hänförligt till ägarna till moderbolaget minskade med 37,3% till 26,3 miljarder yen.

Yokohama vände ned den nedåtgående trenden i resultatet under fjärde kvartalet och bokförde rekordhöga siffror för oktober-december för affärsvinst, rörelseresultat och resultat hänförligt till  ägarna. Uppgången i lönsamhet återspeglade förbättringar i företagets resultatstruktur, inklusive minskade fasta kostnader och en total förbättring av produktionskostnaderna. Uppgången i lönsamhet återspeglade också en framgångsrik anpassning av marknadsföringen till regionala förhållanden och efterfrågan, ökad produktion och stark japansk försäljning av vinterdäck.

I däcksegmentet minskade försäljningsintäkterna för helåret och affärsvinsten jämfört med föregående år, men OE-verksamheten i Japan visade gradvis förbättring under andra halvåret och helårsförsäljningen i Kina ökade jämfört med föregående år. Yokohama arbetade för att stödja försäljningen av ersättningsdäck genom marknadsföring av produkter med högt värde och andra strategier, och försäljningen av vinterdäck var robust under fjärde kvartalet. COVID-19-pandemin drabbade dock affären allvarligt under det första halvåret, och helårsförsäljningen minskade för originalutrustningsdäck och ersättningsdäck.

Försäljningsintäkterna och affärsvinsten minskade inom MB (Multiple Business) -segmentet eftersom COVID-19-pandemin påverkade verksamheten negativt i varje produktkategori. Affären inom högtrycksslangar minskade, vilket återspeglar en nedgång i efterfrågan under första halvåret. Inom industrimaterial minskade försäljningsintäkterna när affärerna sjönk i Japan och utomlands. Försäljningsintäkterna minskade i tätningsmedel och lim från märket Hamatite, vilket återspeglar en kraftig nedgång i efterfrågan under första halvåret. För flygplan och komponenter minskade försäljningsintäkterna på grund av svaghet i den kommersiella sektorn.

Verksamheten i Yokohamas ATG-segment led av den negativa effekten av COVID-19-pandemin på efterfrågan över hela världen. ATG-segmentet består av däck för motorvägar för jordbruksmaskiner, industrimaskiner och andra applikationer. Tecken på en återhämtning uppträdde i efterfrågan på ersättning för jordbruksdäck, och ATG: s försäljningsintäkter var högre under andra halvåret än under samma period föregående år.

COVID-19-pandemin fortsätter att tynga affärsutvecklingen 2021, men efterfrågan återhämtar sig i vissa regioner. Yokohamas finansprognoser för helåret 2021 kräver försäljningsintäkter på 620,0 miljarder yen, en ökning med 8,7% jämfört med föregående år. affärsvinst på 50,0 miljarder yen, en ökning med 35,9%; rörelseresultat på 50,5 miljarder yen, en ökning med 38,7%; och resultatet hänförligt till ägarna på 34,5 miljarder yen, en ökning med 31,1%. Ledningen kommer att rekommendera att höja utdelningen vid årsskiftet med 1 yen till 33 yen. Det, tillsammans med den interimistiska utdelningen på 32 yen, skulle höja den årliga utdelningen 1 yen till 65 yen.

Finansiella höjdpunkter (Finansiella höjdpunkter)

Resultat efter affärssegment (miljoner yen) **

* I princip motsvarande rörelseresultat enligt redovisningsprinciper som allmänt accepteras i Japan och beräknas som försäljningsintäkter minus summan av försäljningskostnader och försäljningskostnader, allmänna och administrativa kostnader.

 

Profilbild
About Däckavisen 661 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen