VF och SFVF vill förändra gymnasieutbildningen för fordonstekniker

sfvf

Öppet brev från VF och SFVF

Verkstadsföretagarna och Sveriges Fordonsverkstäders Förening vill förändra gymnasieutbildningen för fordonstekniker!

Verkstadsföretagarna (VF) och Sveriges Fordonsverkstäder (SFVF) har under våren och sommaren redovisat och diskuterat beredningsförslagen från Skolverket. De har också en expertgrupp som ”bollplank” och råd för  viktiga frågor inom det Nationella programrådet.

Våra styrelser för (SFVF och VF) ser kompetensfrågor och personalförsörjning som två av dom absolut viktigaste framtidsfrågorna då det handlar om företagens överlevnad och utveckling säger Bo Ericsson vd SFVF och ordförande VF.

Vi har tidigare i många sammanhang lyft fram viktigheten av ett radikalt nytänkande inom fordonsutbildningen. Skillnaden mellan kunskapskraven i Gy 2011 och dagens behov och morgondagens är extremt stort. Det innebär att hela utbildningskedjan alltifrån fordonsutbildningen i skolan till företagens kompetens vid APL snabbt måste förnyas för att bibehålla kundernas och myndigheternas förtroende och öka vår kvalitet säger Bo Ericsson. Vår bransch har hela tiden krav från politiker och myndigheter på att öka kvalitet och miljöhänsyn. Hotet om lagstiftning och myndighetskontroll finns hela tiden över oss. För att öka reparationskvaliteten jobbar både SFVF och VF oavbrutet med att implementera nya obligatoriska kontrollsystem, nationella och Europaanpassade säger Bo Ericsson.

Verkstadsföretagarna och SFVF har verkstäder för ett flertal olika fordonstyper och våra medlemmar har i punktform skickat in allmänna krav på nya eller reviderade kurser till Skolverket säger Benny Wallin utbildningsansvarig på VF.

VF anser att trycket från våra olika branschrepresentanter och det faktum att det tekniska innehållet i alla fordonskonstruktioner påskyndar myndigheten till en revidering och modernisering av kurser och yrkesutgångar. Det myndigheten kallar för egenvärde med flera yrkesutgångar kallar vi för en nödvändig utveckling av nya yrken som redan nu praktiskt existerar på våra verkstadsföretag. Vi vill ge Skolverket en stor eloge som äntligen tagit fram ett beredningsförslag som i grunden påverkar och moderniserar synsättet på fordonsbranschens snabba teknikutveckling och kravet på flexibilitet.

Förslaget med mindre grundpaket ställer sig VF bakom till 100%. Vi är även öppna för att diskutera ett mindre grundpaket än det nu föreslagna med flexibla nivåer beroende på yrkesutgångar. Kravnivån för anställningsbarhet för olika inriktningar eller yrkesutgångar måste få utarbetas av vår bransch säger Benny Wallin.
 
Även om vägen är lång, så tror vi också på att kursinnehållet i våra programgemensamma ämnen måste moderniseras och revideras för att då kunna omdisponera gymnasiepoäng till nya ämnesområden.
Med facit i handen angående politikers inställning till att höja skatten eller förbjuda dieselbilar och alla fossila bränslen måste vi redan nu förbereda oss och planera ett nytt utbildningsinnehåll på fordon drivna av alternativa förnyelsebara bränslen, el eller gas.

Nya alternativa drivmedel och olika kombinationer kommer att kräva nya kunskaper inom teknik, säkerhet, miljö, lagar och regler. En viktig fråga är om den nu tillgängliga poängen 2500 under tre år kommer att räcka för att bli anställningsbar inom alla yrken? Vi är övertygade om att en kompetens motsvarande ingenjör eller tekniker kommer att krävas för att kunna serva och underhålla våra mest avancerade fordon säger Bo Ericsson.

När en elev börjar i skolan nu kommer eleven få arbeta med fordonen som finns om tre år. Då uppstår frågan, ska vi förbereda oss redan nu eller ignorera och tappa jobben till andra aktörer? När distansreparationerna kan ske kommer andra aktörer börja programmera och felsöka fordonen. Därför vill SFVF och VF ha ett flexibelt skolsystem där nya yrkesutgångar är ett måste beroende på den nya tekniken. Vi i VF och SFVF och våra engagerade medlemmar måste få vara med i utvecklingsarbetet för att hitta rätt och relevanta nivåer säger Benny Wallin.

En undersökning som VF och SFVF har gjort visar att:
Största bristen på kompetens idag är el (elektronik, förståelse och mätning). Därför måste vi få valbara kurser i elektronik, grunder, mätteknik mm. Det borde finnas separata kurser för elektronik och kommunikation (olika typer av signaler och mätteknik).

Krav på fortbildning av yrkeslärare är också en viktig del för att få till en förändring.

Vår undersökning visar också att mjuka värden som arbetsmiljö, kundbemötande, ekonomiska kunskaper, hälsa, gruppdynamik och företagets krav på vardagsetikett och vett också bör ingå i en kursplan.
Det är viktigt att vi själva inom fordonsbranschen sätter kraven för att kallas anställningsbar inom olika yrkesutgångar. Verkstadsföretagen måste ges möjlighet att ansvara för ”färdigutbildning” till anställningsbarhet i de fall eleven inte godkänts i alla kurser.

För våra medlemsföretag som står och faller med att ha eller inte få tag på anställningsbara medarbetare är det viktigt att få vara med och forma dagens och morgondagens tekniker, mekaniker och specialister. Vårt behov är NU avslutar Bo Ericsson.

Bo Ericsson                                                                    Benny Wallin
CEO                                                                                Utbildningsansvarig

About Däckavisen 1167 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!