Valutorna gav motvind för Nokian Tyres

nokian däck
Foto: Nokian

Valutorna gav motvind men bättre resultat än väntat

Nokian Tyres omsättning oktober-december 2018 minskade med 3,4 procent till 473,6 miljoner euro (10-12/2017: 490,4). I jämförbara valutor minskade omsättningen med  1,0 procent. Rörelseresultatet minskade och var 117,2 miljoner euro (122,6). Periodens vinst uppgick till 96,0 MEUR (94,7). Resultatet per aktie var 0,70 euro (0,69).

Nokian Tyres omsättning januari-december 2018 ökade med 1,5 procent och uppgick till 1 595,6 MEUR (2017: 1 572,5). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 5,7 procent. Rörelseresultatet ökade till 372,4 MEUR (365,4). Valutorna påverkade resultatet negativt. Periodens vinst uppgick till 295,2 MEUR (221,4). Extra skatter och förseningsräntor på 59 MEUR från beskattningsåret 2011 påverkade vinsten negativt. Resultatet per aktie var 2,15 euro (1,63).

Nokian Tyres styrelse föreslår att utdelningen ska uppgå till 1,58 euro (1,56) per aktie.

Utsikter 2019

Nokian Tyres bedömer att i jämförbara valutor ska omsättningen öka och rörelseresultatet  kommer att vara ungefär på samma nivå som 2018. Enligt strategin som uppdaterades år 2018 söker Nokian Tyres mer tillväxt i Ryssland, Centraleuropa och Nordamerika. På grund av investeringsprogram för att öka tillväxten kommer rörelseresultatet 2019 innehålla betydande utgifter i affärsverksamheten.

– År 2018 ökade efterfrågan speciellt bra i Ryssland och i Nordamerika. Totalt ökade omsättningen med 5,7 procent i jämförbara valutor och det var speciellt personbilsdäck som ökade omsättningen, trots den negativa påverkan på grund av sen sommarsäsong och lägre nybilsförsäljning i Sverige och Norge. Vårt mål är att fördubbla vår försäljning i Nordamerika och öka försäljningen med 50 procent i Centraleuropa under den kommande femårsperioden, samt att även i fortsättningen förbli marknadsledare i Norden och i Ryssland, säger Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres plc.

Personbilsdäck

Omsättningen 2018 för Nokian Tyres Personbilsdäck ökade med 6,1 procent i jämförbara valutor. Rörelseresultatet  var 356,5 MEUR (359,9). Höga lagernivåer i Ryssland och lägre nybilsförsäljningen i Sverige och Finland påverkade omsättningen negativt juli-december. Vintersäsongen började sent i Norden och Centraleuropa.

Heavy Tyres

Omsättningen 2018 för Nokian Tyres Heavy Tyres ökade med 10,7 procent i jämförbara valutor. Rörelseresultatet var 28,6 MEUR (32,2). Efterfrågan låg på bra nivå när det gäller Nokian Heavy Tyres kärnproduktgrupper. Speciellt bra ökade försäljningen av lantbruks- och skogsmaskinsdäck.

Nokian Tyres ska öka sin produktionskapacitet av tunga däck med 50 procent genom att investera cirka 70 miljoner euro i fabriken i Nokia Finland under 2018-2020. Målet är att öka maximikapaciteten för produktionen av tunga däck från 20 miljoner kilo till 32 miljoner kilo.

Vianor

Omsättningen 2018 för däckkedjan Vianor ökade med 1,9 procent i jämförbara valutor. Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MEUR (-5,8). Förbättringen beror på mer effektiv verksamhet och utvecklingen av ledarskapet inom försäljningen.

I slutet av fjärde kvartalet hade Vianor 188 (194) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge och USA.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 226,5 MEUR (134,9) under perioden.

Nyckeltal, miljoner euro

  10-12
/18
10-12
/17
Ändring*

     %

2018   2017 Ändring**       %
Omsättning 473,6 490,4 -3,4 1 595,6 1 572,5 1,5
Rörelseresultat 117,2 122,6 372,4 365,4
Rörelsemarginal % 24,7 25,0 23,3 23,2
Resultat före skatt 113,5 118,9 361,7 332,4
Resultat 96,0 94,7 295,2 221,4

* I jämförbara valutor -1,0 %

** I jämförbara valutor 5,7 %

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!