Utveckling eller avveckling för fordonsbranschen?

Däckverkstäderna

Debattartikel: Bo Ericsson, SFVF och Verkstadsföretagarna

Behovet av personal ökar kraftigt, på några få år har behovet av personal ökat med 28 procent. Det saknas mekaniker och tekniker för personbilar och lastbilar, plåtslagare och lackerare är det stört omöjligt att få tag i, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna i en debattartikel.

”Konsekvenserna av detta kommer att bli längre kötider vid verkstadsbesök eftersom verkstäderna inte kan utöka sin verksamhet i samma takt som behovet växer. Fordonsverkstäderna står också inför stora omställningsbehov. Med en förändring av fordonsparken, ökad digitalisering, ständig uppkoppling, självkörande system ställs nya krav på personalen på verkstäderna. Utmaningarna är fler än vad vi har haft någonsin tidigare, nu gäller det att kraftsamla branschen.

Bilden bekräftas av Arbetskraftsbarometern 2018 som ges ut av SCB där ca 95 procent av arbetsgivarna inom fordonsbranschen anger att det är brist på utbildad personal såväl bland nyutexaminerade och som yrkeserfarna. SCB:s publikation Trender och Prognoser 2017 – befolkningen/utbildningen/arbetsmarknaden med sikte på år 2035 tar sitt avstamp i Arbetskraftsbarometern och dagens utbildningsvolymer inom fordonsutbildningarna. Prognosen gör gällande att det årliga tillskottet av fordonsutbildade kommer att ligga kvar på ungefär samma nivåer som idag samtidigt som efterfrågan beräknas öka med ca 25%.

Det kommer att ställa större krav på utbildning och teknisk kompetens för att kunna arbeta inom fordonsbranschen. Här kommer då nästa utmaning in, 30% av lärarkåren är 60+ och kommer pensionera sig snart. Vem ska då utbilda våra kommande medarbetare? Verkstadsföretagarna och SFVF startar nu en landsomfattande resa för att informera bl a om bristen på lärare säger Bo Ericsson. Vi kommer åka ut på 17 orter och på samtliga Inspirationsdagar för att informera. Det kommer att råda fortsatt brist på fordonsutbildad personal fram till prognosens slut 2035 då underskottet beräknas vara ca 20 000 utbildade. SCB-länk

Vi i branschen måste göra allt vi kan för att motverka den här utvecklingen. Verkstadsföretagarna och SFVF kommer också ansöka om stöd hos Europeiska socialfonden (ESF) för att få in medel för att kunna arbeta för verkstädernas bästa. Gapet som uppstår måste minimeras och det gör inte sig själv.

Det finns också behov av att bredda rekryteringsbasen till fler personer som finns tillgängliga i arbetskraften. Tillgången och efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens påverkas bland annat av en könsuppdelad arbetsmarknad där det exempelvis finns färre kvinnor inom teknikområdet, det är dags att tänka nytt. Vår branschen är extremt mansdominerad – bara sju procent av medarbetarna är kvinnor, en kvinna är väl minst lika kapabel att arbeta i vår bransch som en man?

De traditionella utbildningarna inom fordonsbranschen, som är viktiga både för bilister och företag, i ökande utsträckning har svårigheter att möta kompetensbehovet som förändrats till följd av den allt snabbare tekniska utvecklingen. En breddning av kompetensen krävas för att kunna möte behovet vad gäller gas-, el-, hybrid- och dieselfordon i en allt mer interaktiv och uppkopplad värld.

Den snabba utvecklingen av motorfordon och omställningen mot gas-, el- och hybridfordon som sker just nu har skapat ett glapp mellan den kunskap som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder och behovet hos branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla bilar ersätts med nya. Vi destruerar ca 250 000 bilar år och sätter ca 300 000 nya bilar på gatan med ny teknik och framdrivningsystem så förändringen på tre år blir väldigt stor. Vårt arbete i lokala, regionala och nationella programråden måsta öka.

Vi från branschen måste i större utsträckning stötta skolan och därmed oss själva. Verkstadsföretagarna hade ett lyckosamt projekt (Branschambassadörerna) under 2018. Uppdraget för Branschambassadörerna är att stötta skolan. I Uppsala t e x har vi Malin (äger Wennmans bilplåt) och Lina (vd för BeÓs Bilservice) som stadigt besöker skolorna i trakten för att stämma av och hjälpa skolan. Så måste vi arbeta i hela landet, det är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under 2019 arbetar vi för att få fler från branschen att skola om sig till lärare eftersom det är en nödvändighet. Vem ska utbilda våra kommande medarbetare om det inte finns lärare?

Vi kommer också påverka fordons- och transportprogrammens innehåll för att matcha den framtida kompetens som krävs på fordonsverkstäderna. Göra insatser för att utveckla en kvalitetssäkrad och branschanpassad handledarutbildning till chefer/medarbetare på fordonsverkstäderna i syfte att kunna bidra till en enhetlig handledning på verkstäderna som underlag för inkluderande rekrytering, språkutveckling samt kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande.

Vi kommer också att i samverkan motivera fler kvinnor att vilja arbeta på fordonsverkstäder.”

Bo Ericsson, vd SFVF

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!