Trafikverket håller koll på hjul till tåg

hjul tåg

Sedan några år tillbaka arbetar Norrtåg i samarbete med sin operatör Vy Tåg och underhållsleverantör Euromaint systematiskt med att övervaka hjulen på alla sina tåg för att slippa hjulskador.

Norrtåg, Vy Tåg och Euromaint har bildat en gemensam hjulgrupp som följer upp och analyserar hjulslitaget och fattar beslut gällande hjulunderhållet. Det har gjort att störningarna i tågtrafiken på grund av sådana fel nu är obefintliga.

– Den största nyttan med att jobba med hjulskador strategiskt är att tågen kan gå utan störningar, vår verkstad kan planera sin verksamhet och slipper ägna sig åt brandsläckningar säger Håkan Jarl, fordonscontroller på Norrtåg.

Det börjande med ett e-pilotprojekt i samarbete med bland andra Luleå Universitet och Järnvägstekniskt centrum för att testa om Trafikverkets hjulskadedetektorer kunde användas förebyggande för att få koll på grejorna.

Förebyggande underhåll är största framgångsfaktorn

Arbetet har fokuserat på att lägga 80 % av insatserna på förebyggande underhållsarbete och att ha en tydlig strategi för hur och med vilka intervall olika åtgärder ska utföras. Hjulgruppen samlar in och nyttjar erfarenheter och kompetens om sina fordons hjulskador och följer upp och analyserar löpande all data de får in via Trafikverkets detektorer. Då upptäcks de fordon vars hjul har gränsvärden som genererar larm, på en nivå som inte är så akut att tåget behöver tas ur trafik. Gränsvärdet för larm ligger på en nivå så att den begynnande hjulskadan upptäcks men det fortfarande finns gott om tid att planera in underhållet. Det betyder att verkstaden kan jobba effektivare med det övriga planerade underhållet och slipper hantera en massa akuta hjulfel, vilket medfört att alla fordon är i bättre skick generellt. Svarvprogrammet som hjulgruppen tagit fram innebär att hjulen på alla fordon svarvas tre gånger per år.

– Hjulskador är dyrt och det är mycket pengar att spara in om man lyckas. Vi har blykoll på våra hjul, vi vet exakt när vi måste byta ett hjul och vi har ökat hållbarheten på hjulen med mer än 50 % genom vårt förebyggande och strategiska hjulskadearbete, säger Håkan Jarl.

Tekniken är inte största utmaningen

Mattias Willman på Euromaint, en av de ledande krafterna i det förebyggande hjulskadearbetet.

Utmaningen med att arbeta förebyggande och systematiskt är sällan tekniken, utan att få organisationen att förstå nyttan och skapa viljan att förändra traditionella arbetssätt. I Norrtågs fall fanns ett starkt incitament hos alla berörda parter: operatören Vy, underhållsentreprenören EuroMaint och fordonsägaren Transitio och alla är vinnare. Det är individerna i de olika verksamheterna som har brunnit för att lösa frågan och som tillsammans åstadkommit resultat.

– Trafikverket borde sätta ut fler detektorer på andra sträckor och i snabbare takt, vi och även andra järnvägsföretag vill gärna arbeta förebyggande även på andra ställen, säger Håkan Jarl.

Tips från hjulcoachen

Skaffa en hjulstrategi baserat på din egen verksamhets historiska data: håll koll på och följ upp alla fakta om din fordonsparks hjulstatus. När behöver hjulen svarvas och hur ofta och när behöver de bytas? Fundera över din verkstads kapacitet. Hur mycket ”brandsläckning” orkar man med? Hur stor del av underhållet måste läggas förebyggande för att verkstan ska fungera optimalt? Svaret på det brukar vara 70-80% förebyggande och 20-30% avhjälpande. Tänk på att materialet i hjulen beter sig olika beroende på årstid och anpassa din strategi utefter det.

– En hjulstrategi hjälper dig inte bara att minska störningarna utan förlänger också livslängden på hjulen, det lönar sig att lägga tid på att kraftsamla och arbeta systematiskt med det här! avslutar Håkan.

Vill du veta mer om hur Norrtåg jobbat förebyggande med hjulskador är du välkommen att kontakta Håkan Jarl på Norrtåg via kontaktformuläret ovan.

Prenumerationstjänst för att identifiera och positionera järnvägsfordon 

Trafikverket har en tjänst för att identifiera och positionera järnvägsfordon som bygger på RFID-teknik.

Prenumerationstjänsten är en tilläggstjänst till Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) och alla järnvägsföretag med trafikeringsavtal kan nyttja tjänsten.

En förutsättning är att fordonen är RFID-taggade. En tagg kostar mellan 20-50 kronor/styck, för närvarande används prenumerationstjänsten av 15-20 kunder.

Om hjulskadedetektorer och mätkriterier

Trafikverket har flera olika typer av detektorer installerade, 200 finns idag utplacerade längs det svenska järnvägssystemet. Den dominerande delen består av varmgångs- och tjuvbromsdetektorer. Drygt 30 är hjulskadedetektorer, dessutom finns det 18 strömavtagar-detektorer. Trafikverket investerar och reinvesterar omkring 4-8 detektorer varje år.

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!