Trafikpolisen på föreläsning om risker med gas- och e-fordon

sfvf sgf
Trafikpolis Bild: Polisen

Det var ett stort intresse när SFVF och Brandkåren föreläste om gas och e-fordon för Stockholms läns trafikpoliser.

Tommy Carnebo från Brandkåren och Bo Ericsson från Sveriges Fordonsverkstäder Förening föreläste tre timmar. Frågorna var många och det man undrade mest över var varför det har varit så lite information om riskerna? Polisen är väldigt utsatta eftersom de ofta kommer fram till en olycka först.

Med tanke på att vi gör 600 000 skadereparation årligen är riskerna stora även för bärgare som transporterar bilarna. Kunskap om risker med gas- och e-fordon är alldeles för dålig säger Bo Ericsson till Däckavisen.se.

Över 100 000 människor berörs dagligen av dessa risker och därför har vi startat SäkerhetsGruppen för Fordon (SGF). Frånsett ett antal föreläsningar kommer vi kartlägga riskerna för varje kategori som berörs. Därefter kommer vi ta fram förslag alternativt uppsöka rätt myndighet för att få tillstånd förbättringar. Vi kommer även att ha ett antal föreläsningar för politiker med flera och vi hoppas att fler intresserar sig för dessa risker.

Den tekniska utvecklingen går idag väldigt fort och vi hänger inte riktigt med när det gäller alla nya risker avslutar Bo Ericsson

däckdata compilator