Svenska Enviro får beställning från Michelin värd 4 MSEK

Scancinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems har fått en beställning från Michelin på ingenjörstjänster och teknisk dokumentation till ett värde av totalt drygt 4 miljoner kronor (400 000 Euro).

Beställningen omfattar ingenjörstjänster och dokumentation kring Enviros patenterade teknologi för återvinning av uttjänta däck och utgör underlag för de förhandlingar kring ett strategiskt partnerskap som bolagen fört sedan april 2020.

I december förra året kommunicerade Enviro och Michelin att de är överens om de huvudsakliga principerna för att etablera en första gemensamt ägd återvinningsanläggning och om ett licensavtal som reglerar villkoren för nyttjandet av Enviros återvinningsteknologi samt ersättningen för detta.

I enlighet med vad Enviro tidigare kommunicerat måste avtalen dock godkännas av Enviros ägare vid en extra bolagsstämma innan de kan träda i kraft. Orsaken till detta är att Michelin i egenskap av deras stora ägande i Enviro är att betrakta som närstående part. Kallelse till extra stämma kommer så som tidigare kommunicerats att publiceras separat.

Profilbild
About Joakim Held 842 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!