Sämre nettoresultat för Enviro under Q2

Foto: Enviro

Däckåtervinningsbolaget Enviro redovisar ett rörelseresultat och nettoresultat för det andra kvartalet 2021 på -15,3 miljoner kronor (-11,9).

Det andra kvartalet 2021 kom för Enviros del att kännetecknas av en lång rad aktiviteter och händelser som steg för steg ska bidra till att förverkliga den expansionsplan som bolaget lagt fast. Det ska handla om såväl avgörande aktiviteter för etableringen av den tidigare kommunicerade anläggningen i Chile och en ny återvinningsanläggning i Västsverige som ett tydligt ökat intresse för både återvunnen kimrök och olja.

– Det andra kvartalet 2021 kom för Enviros del att kännetecknas av en lång rad aktiviteter och händelser som steg för steg bidrar till att förverkliga den expansionsplan som vi lagt fast. Det handlar om såväl avgörande aktiviteter för etableringen av den kommunicerade anläggningen i Chile och en ny återvinningsanläggning i Västsverige som ett tydligt ökat intresse för både återvunnen kimrök och olja, skriver Thomas Sörensson vd, i delårsrapporten.

Nettoomsättningen det andra kvartalet steg till 0,5 miljoner kronor (0,2).

– Arbetet med att etablera en gemensamt ägd anläggning ihop med Michelin i Chile fortskrider enligt plan, skriver Thomas.

Resultatförsämringen jämfört med andra kvartalet i fjol förklaras av högre externa omkostnader i samband med jurist- och konsultbiträde till samt löpande kostnader i samband med underhåll och förbättringar i anläggningen i Åsens bruk, enligt rapporten.

Bolaget skriver även om den riktade emission på totalt 21 MSEK som gjordes under kvartalet. Som tidigare kommunicerats var avsikten med emissionen att stärka bolagets rörelsekapital i avvaktan på styrelsens utvärdering av olika långsiktiga finansieringsalternativ. I samband med emissionen ska Michelins ägande i bolaget ha blitivt något utspätt men efter kvartalets slut kunde bolaget konstatera att Michelin ökat sitt innehav i Enviro och att de därmed åter äger 20 procent av bolaget.

About Joakim Held 974 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!