ARN har kommit fram till att en underhållsservice som inte stämplats i tillverkarens digitala servicebok ändå ansetts varit fackmässigt utförd

Verkstäder

En service är fackmässigt utförd så länge som verkstaden följer anvisningarna som är framtagna av fordonstillverkaren och servicen utförs på ett fackmässigt sätt. Detta innebär att verkstaden måste använda rätt verktyg och godkänt material samt inneha nödvändig kompetens för arbetet. Så säger både Konsumenttjänstlagen och Verkstadens Reparationsvillkor enligt SFVF.

Alla verkstäder som finns på den europeiska marknaden har rätt att utföra underhållsservice där fordonets nybilsgaranti fortsätter att gälla. Detta stöds av EU där det finns en förordning (461/2010) som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter en verkstad har. Denna förordning omfattar vertikala avtal för försäljning och tillhandahållande av reparations- och underhållstjänster för motorfordon och syftar till att säkerställa att det nödvändiga konkurrensskyddet för fordonsindustrins eftermarknad inom EU bibehålls.

De viktigaste dokumenten för bilägaren att spara är de stämplade serviceprotokollen. Prokollen är nödvändiga för att fordonets nybilsgaranti ska kunna gälla. Protokollen visar att service gjorts enligt biltillverkarens protokoll och serviceintervall vad gäller miltal/tid. Dessa dokument ska sedan stämplas av verkstaden och bör föras in i en digital- eller pappersservicebok.

Dokumenten behöver dock nödvändigtvis inte sparas i biltillverkarens digitala servicebok för att servicen ska anses fackmässigt utförd och för nybilsgarantin ska fortsätta att gälla. Att ställa krav på att ett visst system ska användas för lagring av servicedata kan även anses vara konkurrensbegränsande. Det står alltså verkstaden fritt att spara den stämplade servicedokumentationen i en generell digital servicebok.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har i ärende 2018–293 kommit fram till att en underhållsservice som inte stämplats i tillverkarens digitala servicebok ändå ansetts varit fackmässigt utförd. Det finns enligt ARN inte något krav på att utförd service överhuvudtaget ska registreras i en elektronisk servicebok. Att någon registrering inte skett innebär enligt nämnden heller inte något fel i enlighet med bestämmelserna i konsumenttjänstlagen.

Källa: SFVF

About Däckavisen 1160 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!