Preem lyckas med Enviros återvunna pyrolysolja

Bild: Enviro

Preem har genomfört framgångsrika produktionstester med Enviros återvunna pyrolysolja, vilket bekräftar teknologins kommersiella värde och potential för biobränslen.

Scandinavian Enviro Systems (“Enviro”) meddelar att drivmedelsbolaget Preem har utfört lyckade produktionstester med den återvunna pyrolysolja som levererades av Enviro tidigare i år.

I november förra året beställde Preem återvunnen pyrolysolja från Enviro för att använda som råvara i produktionstester. Syftet var att undersöka hur väl oljan lämpar sig för framställning av olika biobränslen. Sedan oljan började levereras i februari har Preem genomfört tester vid sin anläggning i Lysekil.

Oljan, som återvunnits ur uttjänta däck vid Enviros anläggning i Åsensbruk, har nu visat sig fungera väl i Preems tester. Tidigare har även ett dotterbolag till ett ledande amerikanskt oljebolag genomfört lyckade produktionstester med Enviros olja, vilket resulterade i en kommersiell order värd 4,7 MSEK.

Thomas Sörensson, VD för Enviro, uttrycker sin tillfredsställelse med resultaten och menar att det bekräftar det kommersiella värdet av Enviros återvinningsteknologi. Han ser detta som ytterligare stöd för företagets expansionsplan och förväntad lönsamhet.

Förutom att användas för framställning av biobränslen kan Enviros återvunna pyrolysolja även ersätta fossila oljor inom oljeindustrin och den kemiska industrin. Enviros olja har tidigare erhållit certifiering enligt det globala hållbarhetscertifieringssystemet ISCC EU samt godkänts i enlighet med EU-förordningen REACH.

Dessa positiva resultat öppnar dörren för en större användning av återvunnen pyrolysolja och en övergång till mer hållbara och miljövänliga alternativ inom både drivmedels- och kemindustrin.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!