Personalförändring i Continentals ledning

Continental däck resultat
Continentals fabrik Stoecken, Hannover. Bild: Continental

Continentals AG:s finansdirektör Wolfgang Schaefer sades i förra veckan upp av styrelsen med med omedelbar verkan.

Vid ett extra möte idag enades styrelsen för Continental AG om att ömsesidigt säga upp Wolfgang Schaefers utnämning som direktionsledamot och finansdirektör med omedelbar verkan. Fram till nu har han varit ansvarig för Group Finance and Controlling, Group Information Technology samt Group Compliance, Law and Immateriella rättigheter.

Nikolai Setzer, direktionsordförande, tar över Schäfers ansvar i direktionen. Tills en efterträdare har utsetts kommer Katja Dürrfeld, för närvarande chef för ekonomi, controlling och informationsteknologi för affärsområdet ContiTech, som är ansvarig för Group Finance and Controlling samt Group Information Technology under tiden och kommer i denna egenskap att rapportera till Setzer .

Personalbytet är kopplat till de redan kända utredningarna av åklagarmyndigheten i Hannover, Tyskland, om användningen av illegala anordningar i dieselmotorer och brister i de pågående utredningarna av Continental.

– Vi utreder fallet noggrant och grundligt och samarbetar förutsättningslöst med åklagarmyndigheten i Hannover. I enlighet med vår nolltoleransfilosofi undersöker vi alla misstänkta aktiviteter, sa Continentals styrelseordförande professor Wolfgang Reitzle på onsdagen i förra veckan efter mötet i styrelsen.

– Integritet är en integrerad del av vår företagskultur och är förankrad i vår uppförandekod, som gäller över hela världen och för alla Continental-företag. När allt kommer omkring vinner vi med rättvisa medel. I praktiken omedelbart kommer jag att vara direkt ansvarig för Group Compliance och Group Law and Immateriella rättigheter. Dessa funktioner kommer att utses till nya chefer under direktionen, tillade Setzer.

Wolfgang Schäfer utsågs till Continentals ekonomichef den 1 januari 2010. I mars 2019 förlängdes hans förordnande till december 2024. Född i Hagen, Tyskland, 1959, var civilekonomens första yrkestjänster inom såväl konsult som finans och controller. Från 1995 och framåt arbetade Schäfer som ekonomichef för olika företag innan han tillträdde sin position på Continental 2010.

About Däckavisen 1055 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!