Nytt regelverk för producentansvar av däck

Bild: Pixabay

Nya regler för däckproducenter i Sverige 2024 kräver godkänd producentansvarsorganisation; ansökan senast 31 maj 2023.

Från och med nästa år kommer företag som tillverkar och importerar däck att behöva en godkänd producentansvarsorganisation för att samla in uttjänta däck. Den nya regelverket är en följd av en reviderad förordning om producentansvaret för däck som den svenska regeringen nyligen beslutat om. Förändringarna syftar till att genomföra de allmänna minimikraven för producentansvar inom EU.

En av de mest betydande förändringarna för däckbranschen är att däckproducenter från och med 2024 måste ha en godkänd producentansvarsorganisation som tar emot och samlar in alla uttjänta däck. För att kunna driva en producentansvarsorganisation under nästa år behöver verksamheter ansöka om att bli godkänd hos Naturvårdsverket senast 31 maj i år.

– Det mesta i den reviderade förordningen för däck träder i kraft den 1 januari 2024. Men vissa bestämmelser tillämpas tidigare för att förordningen ska kunna genomföras från och med 2024, säger Ambjörn Lätt på Naturvårdsverket.

Förordningen innebär även en förtydligad definition av däckproducent. En producent definieras nu som den som yrkesmässigt säljer eller på annat sätt tillhandahåller däck för första gången på den svenska marknaden. Detta innebär att verksamheter som regummerar däck som redan funnits på den svenska marknaden inte omfattas av producentansvaret, medan verksamheter som regummerar importerade däck omfattas av ansvaret. Definitionen utvidgas också till att inkludera verksamheter som från ett annat land yrkesmässigt säljer däck till en slutlig användare i Sverige.

Dessa förändringar i förordningen kommer att påverka däckbranschen och kräver att företag anpassar sina verksamheter för att uppfylla de nya kraven. Genom att säkerställa att uttjänta däck samlas in och hanteras på ett ansvarsfullt sätt kommer branschen att bidra till en mer hållbar och miljövänlig hantering av däckavfall.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!