Nokian rapporterar sämre rörelseresultat än förväntat

Nokian däck
Bild: Nokian

Däcktillverkaren Nokian spår att det jämförbara rörelseresultatet 2022 blir betydligt lägre jämfört med 2021, enligt bolagets delårsrapport.

april–juni 2022

  • Nettoomsättningen var 482,1 miljoner euro (416,2 i april–juni 2021) och ökade med 15,8 %. Med jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 7,4%.
  • Segmentens rörelsevinst var 86,3 miljoner euro (89,6), med en positiv valutaeffekt på cirka 17 miljoner euro. Rörelsevinsten var -202,8 miljoner euro (81,8) eftersom -289,1 miljoner euro (-7,8) bokfördes som undantag utanför IFRS. I juni beslutade styrelsen att inleda ett kontrollerat utträde från Ryssland. Som en del av processen gjordes nedskrivningar och nedskrivningar på 300,7 miljoner euro under andra kvartalet.
  • Segmentens resultat per aktie var 0,55 euro (0,51). Vinsten per aktie var -1,67 euro (0,47).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -109,4 miljoner euro (9,3).

Januari–juni 2022

  • Nettoomsättningen var 898,6 miljoner euro (758,0 i januari–juni 2021) och ökade med 18,5 %. Med jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 13,9%. Året började med god efterfrågan på alla marknader. Kriget i Ukraina började påverka verksamhetsmiljön i slutet av februari.
  • Segmentens rörelsevinst var 152,8 miljoner euro (139,9), med en positiv valutaeffekt på cirka 13 miljoner euro. Rörelsevinsten var -143,5 miljoner euro (126,1) eftersom -296,3 miljoner euro (-13,8) bokfördes som undantag utanför IFRS.
  • Segmentens resultat per aktie var 0,93 euro (0,80). Vinsten per aktie var -1,33 euro (0,72).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -223,7 miljoner euro (-15,1).

– Det andra kvartalet 2022 präglades av ökande utmaningar i vår verksamhetsmiljö på grund av kriget i Ukraina och de efterföljande, skärpta sanktionerna. I juni beslutade styrelsen att inleda en kontrollerad exit från Ryssland eftersom det inte längre är möjligt eller hållbart för Nokian Tyres plc att fortsätta sin verksamhet i Ryssland. Vi utvärderar olika alternativ för exit och diskussioner med möjliga kandidater pågår. Vi kommer att fokusera på tillväxtmöjligheter på våra andra kärnmarknader, utan närvaro i Ryssland.

Efterfrågan på däck var fortsatt god under april-juni och nettoomsättningen med jämförbara valutor ökade med 7 %. Segmentens rörelseresultat sjönk något på grund av lägre försäljningsvolymer som drevs av utbudsbegränsningar. Samtidigt lyckades vi genomföra prishöjningar för att dämpa kostnadsinflationen.

Vårt utträde från Ryssland kommer att avsevärt påverka våra finansiella resultat under 2022. Avbruten leverans av däck från Ryssland kommer att ha en negativ inverkan på försäljningen särskilt i Centraleuropa under andra halvåret 2022. Vi arbetar på många fronter för att säkra tillgången på våra produkter. Vi har fortsatt att öka kapaciteten vid våra fabriker i Finland och USA, och fortsätter med vår investering i ny leveranskapacitet i Europa, vilket är en av våra centrala prioriteringar på medellång sikt.

Jag är stolt över hela Nokian Tyres-teamet som har presterat extremt bra i dessa aldrig tidigare skådade och krävande tider. Vi är särskilt stolta över att ha kunnat betjäna våra kunder trots den snabbt föränderliga och mycket osäkra verksamhetsmiljön. Framöver kommer vi att fokusera på att bygga de nya Nokian Tyres, skriver Jukka Moisio, vd och koncernchef.

Nyckeltal

miljoner euro 4–6/22 4–6/21 Förändr. CC*
Ändr.
1–6/22 1–6/21 Förändr. CC*
Ändr.
2021
Nettointäkter 482,1 416,2 15,8 % 7,4 % 898,6 758,0 18,5 % 13,9 % 1 714,1
Rörelseresultat -202.8 81,8 -143,5 126,1 268,2
Rörelseresultat % -42,1 % 19,6 % -16,0 % 16,6 % 15,6 %
Resultat före skatt -199,3 79,6 -141,7 123,3 258,2
Resultat för perioden -231,1 64,5 -184,2 100,0 206,2
EPS, EUR -1,67 0,47 -1,33 0,72 1,49
Segmentens rörelseresultat 86,3 89,6 152,8 139,9 324,8
Segmentens rörelseresultat % 17,9 % 21,5 % 17,0 % 18,5 % 19,0 %
Segment EPS, EUR 0,55 0,51 0,93 0,80 1,84
Segment ROCE, %** 15,2 % 13,9 % 15,8 %
Soliditet, % 63,7 % 66,1 % 68,4 %
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
-109,4 9.3 -223,7 -15.1 396,5
Utväxling, % 14,8 % 9,4 % -6,1 %
Räntebärande nettoskuld 243,0 140,0 -98,7
Kapitalutgifter 18.7 22.2 32,8 39,3 119,6

* Jämförbara valutor
** Rullande 12 månader

Definitionerna av alternativa resultatmått (icke-IFRS-siffror) presenteras i rapporten från styrelsen i Nokian Tyres Financial Review 2021.

I denna halvårsrapport har följande växelkurser för den ryska rubeln använts: 85,3 i slutet av 2021, 98,0 i genomsnitt i januari–mars 2022, 84,5 i genomsnitt i januari–juni 2022 och 56,4 i slutet av juni 2022 (källa : Refinitiv). 

Personbilsdäck

miljoner euro 4–6/22 4–6/21 Förändr. CC*
Ändr.
1–6/22 1–6/21 Förändr. CC*
Ändr.
2021
Nettointäkter 334,7 279,9 19,6 % 7,3 % 649,6 525,8 23,6 % 17,2 % 1 199,2
Rörelseresultat -225,0 63,1 -158,0 109,1 263,4
Rörelseresultat, % -67,2 % 22,6 % -24,3 % 20,8 % 22,0 %
Segmentets rörelseresultat 63,8 70,6 137,9 123,4 298,7
Segmentets rörelseresultat, % 19,1 % 25,2 % 21,2 % 23,5 % 24,9 %

* Jämförbara valutor

Tunga däck

miljoner euro 4–6/22 4–6/21 Förändr. CC*
Ändra
1–6/22 1–6/21 Förändr. CC*
Ändr.
2021
Nettointäkter 73,9 62,6 18,0 % 16,5 % 140,4 119,7 17,3 % 15,7 % 254,0
Rörelseresultat 15.6 11.7 28.4 24.3 39,1
Rörelseresultat, % 21,1 % 18,8 % 20,2 % 20,3 % 15,4 %
Segmentets rörelseresultat 15.6 11.7 28.4 24.3 40,3
Segmentets rörelseresultat, % 21,1 % 18,8 % 20,2 % 20,3 % 15,9 %

* Jämförbara valutor

Vianor, egen verksamhet

miljoner euro 4–6/22 4–6/21 Förändr. CC*
Ändr.
1–6/22 1–6/21 Förändr. CC* Ändr. 2021
Nettointäkter 99,1 91,5 8,3 % 8,8 % 156,2 149,6 4,4 % 4,7 % 342,9
Rörelseresultat 9.4 9.7 -2.8 0,6 -15,0
Rörelseresultat, % 9,4 % 10,6 % -1,8 % 0,4 % -4,4 %
Segmentets rörelseresultat 9.6 10,0 -2,5 0,2 4.1
Segmentets rörelseresultat, % 9,7 % 11,0 % -1,6 % 0,2 % 1,2 %
Antal egna servicecenter vid periodens slut 174 174 175

* Jämförbara valutor

About Däckavisen 1189 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!