Nokian påverkades starkt av COVID-19

nokian däck

Nokian påverkades starkt av COVID-19 under Q2. Den totala omsättningen minskade med 31,9% under första halvåret, Vianor gick bättre med en minskad omsättning med 7,8%.

– Nokian Tyres resultat under andra kvartalet 2020 påverkades starkt av COVID-19-pandemin. Även om de omfattande begränsningarna har varit nödvändiga av hälso- och säkerhetsskäl, har låsningar lett till en kraftig nedgång i den globala efterfrågan på bil och däck. Följaktligen minskade nettoomsättningen av personbilsdäck och tunga däck under andra kvartalet. Dessutom påverkades försäljningen av personbilsdäck negativt av de åtgärder som vidtagits i Ryssland för att minska höga överföringslager i distributionskanalen, som meddelades i början av 2020. Vianors resultat var utmärkt under de svåra omständigheterna, skriver Jukka Moisio, VD och koncernchef i halvårsrapporten.

– Jag är nöjd med att våra snabbt genomförda åtgärder för att förhindra spridning av COVID-19 och för att upprätthålla kontinuitet har visat sig vara effektiva. Detta hade inte varit möjligt utan ett stort engagemang och flexibilitet hos vår personal. Trots den exceptionella situationen är vår strategi och de kortsiktiga prioriteringarna tydliga: Vi förser våra kunder med produkter och tjänster i världsklass samtidigt som vi håller kostnaderna under strikt kontroll och skyddar kassaflödet genom att minska investeringar, hantera rörelsekapital och väntar med vissa aktiviteter.

Profilbild
About Joakim Held 547 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen