Nokian överväger anpassning i fabrik

Nokian däck
Bild: Nokian

Nokian Heavy Tyres Ltd. inleder förändringsförhandlingar på sin fabrik i Nokia, Finland, för att anpassa sig till marknadens förändringar. Cirka 160 anställda kan komma att beröras.

Nokian Heavy Tyres Ltd. inleder förhandlingar om förändringar för att anpassa produktionen till förändrade marknads- och efterfrågesituationen. Förhandlingarna gäller Nokian Heavy Tyres Ltd:s anställda vid Nokia-fabriken, totalt cirka 160 personer.

De möjliga anpassningsåtgärder som företaget överväger kan vara uppsägningar av anställda vid Heavy Tyres-fabriken och förkortning av deras dagliga och veckovisa arbetstid. Anpassningsåtgärderna är preliminärt planerade att genomföras som tillfälliga uppsägningar av produktionsmässiga och ekonomiska skäl under högst 90 dagar per anställd. Åtgärderna planeras att genomföras under 2023. Förhandlingarna kommer att pågå i två veckor.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!