NDI kartlägger vinsterna med VF-däck

Testerna med SEGES avslutas efter skörden då man mäter och jämför skörderesultaten i förhållandet mellan VF-däck och vanliga däck. Foto: NDI Group

NDI Group, ägarföretaget bakom NDI Sverige, har lanserat ett nytt däcktest för att kartlägga fördelarna med att köra med så kallade VF-däck med däcktrycksreglering.

VF-däck, som möjliggör körning med varierande däcktryck, vinner alltmer mark i jordbruket i de nordiska länderna. På däckföretaget NDI Group i Danmark och SEGES, verksamheten för forskning inom jordbruket, har man mycket noga följt utvecklingen av VF-däck eftersom denna däcklösning ger jordbruket nya möjligheter att uppnå en mer effektiv och skonsam drift. Med gemensamma intressen för att kartlägga fördelarna med VF-däck har NDI Group och SEGES därför inlett ett gemensamt däcktest i Danmark.

– Vi ingick samarbetet med NDI Group för att genomföra tester som skulle kunna ge mycket konkret kunskap om vad du verkligen får ut av att köra med VF-däck, säger Henning Sjørslev Lyngvig, som är en nationell konsult inom fältteknikområdet på SEGES i Danmark.

Det gemensamma däcktestet, där NDI Group har tillhandahållit VF-däck från Alliance, kommer att pågå under en längre tid från så-säsongens början tills skördearbetet är avslutat.

– Vi har ett naturligt intresse av att få en oberoende bedömning av fördelarna med VF-däck av experter, så att vi kan ge våra lantbrukskunder i hela Norden bästa möjliga råd, baserat på vetenskapligt utförda tester och data, säger Jakob Scheel Nannberg, som är försäljningschef på NDI Groups lantbruksavdelning i Danmark.

Även om testerna bara har börjat kan man redan se de första resultaten. I första delen av testet kördes en traktor och en flytgödseltank först på vanliga däck och sedan på VF-däck från Alliance med ett tryck på 1 bar. Med de traditionella däcken var spårdjupet 76 millimeter, medan spårdjupet med VF-däcken var 45 mm och markskyddet betydligt bättre. Med de första och lovande resultaten ser NDI Sverige fram emot att följa testerna i Danmark.

– Med ett VF-däcktest som utförs i Danmark, där testförhållanden ligger nära dem vi har i Sverige, ser vi fram emot att fortsätta följa testet. Det blir spännande att följa data och resultat, som kommer ge oss viktig kunskap, och som kan hjälpa jordbruket i Sverige att uppnå ännu bättre drift, säger Christoffer Blomqvist Svensson hos NDI Sverige .

About Joakim Held 954 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!