Michelin överför verksamhet i Ryssland till lokal ledning

michelin huvudkontor däcktillverkare
Bild: Michelin

Michelin meddelar att att det är tekniskt omöjligt att återuppta produktionen i Ryssland, i synnerhet på grund leveransproblem och en miljö av allmän osäkerhet. Bolaget avbröt sin tillverkningsverksamhet i Ryssland den 15 mars 2022.

Koncernen meddelar därför att de är tvungna att planera överlåtelsen av all sin ryska verksamhet i slutet av 2022 och överväger möjligheten att överföra kontrollen över sin administrativa, försäljnings- och industriella verksamhet till den nuvarande lokala ledningen. Genom att göra detta vill Michelin säkerställa den mest fördelaktiga lösningen för sina anställda.

Den nya enheten skall verka oberoende från Michelin.

Michelin Ryssland sysselsätter cirka 1 000 personer, varav 750 vid fabriken i Davydovo, som ligger cirka 10 mil från Moskva. Anläggningen har en årlig produktionskapacitet på 1,5 till 2 miljoner däck, främst för personbilar. Michelins försäljning i landet utgör 2 % av koncernens totala försäljning och 1 % av dess globala produktion av personbilsdäck.

I finansiella termer uppskattas koncernens exponering mot projektets för närvarande till cirka 250 miljoner euro. Slutförandet av detta projekt skulle leda till att dessa aktiviteter tas bort från koncernkonsolideringen, men skulle inte påverka koncernens finansiella vägledning.

About Däckavisen 1082 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!