Michelin ökade försäljningen med 19,6%

Florent Menegaux, verkställande direktör, Michelin Group. Foto: Michelin

Michelin-koncernen rapporterar och omsättning för första halvåret 2021 på 11,2 miljarder euro, en ökning med 19,6% och ett
rörelseresultat för segmentet på 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar 12,7% av försäljningen.

Koncernen höjer även sin prognos för  helåret 2021.

I en miljö formad av en bestående hälsokris dämpades den robusta marknadsåterhämtningen av stora störningar i den globala leveranskedjan. I detta sammanhang hjälpte engagemanget hos Michelins medarbetare till för att leverera en ökning av försäljningen med 19,6% och ett rörelseresultat för segmentet på 1.421 miljoner euro.

– När marknaderna fortsatte att återhämta sig hade Michelin-gruppen ett mycket bra första halvår. Dessa solida resultat bör inte överskugga den fortsatta effekten av hälsokrisen, som orsakar stora störningar, särskilt i leveranskedjan. Jag vill därför personligen tacka mina medarbetare på Michelin för deras orubbliga engagemang för att göra det möjligt för vår grupp att behålla sitt ledarskap i våra däckverksamheter och för att utveckla vår strategi för hållbar tillväxt, säger Florent Menegaux, verkställande direktör, Michelin Group.

Utsikter för 2021

Efter att ha återhämtat sig kraftigt under första halvåret kommer den globala efterfrågan inte att gynnas av en lika gynnsam bas under andra halvåret, då den sannolikt kommer att fortsätta påverkas av effekterna av globala störningar i försörjningskedjorna. Marknaderna för personbilar och lätta lastbilar förväntas expandera med mellan 8% och 10% under året och lastbilsdäckmarknaderna med mellan 6% och 8%. Specialdäcksmarknaderna bör leverera 10% till 12% tillväxt under året.

Utan någon ny systemeffekt från Covid-19 [1] planerar Michelin att stärka sina positioner i den rådande marknadsmiljön. Följaktligen höjer koncernen sina mål för hela året, med inriktning på rörelseresultat för segmentet över 2,8 miljarder euro vid konstanta växelkurser (mot> 2,5 miljarder euro som tidigare meddelats) och strukturellt fritt kassaflöde [2] på mer än 1 miljard euro (mot ungefär 1 miljard euro).

[1] Djupare störningar i försörjningskedjan eller skärpta begränsningar av rörelsefriheten som skulle resultera i en betydande nedgång på däckmarknaderna.

[2] Strukturellt fritt kassaflöde motsvarar fritt kassaflöde före förvärv, justerat för påverkan av förändringar i råvarupriser på leverantörsskulder, kundfordringar och lager.

About Däckavisen 802 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen